شنبه، ۱۷ خرداد ۹۳ - ۰۹:۲۶

همزمان با فرارسیدن هفته محیط زیست، شهردار منطقه ۱۸ با حضور در یکی از دفاتر تشکل‌های فعال در مباحث زیست‌محیطی، از خانم مه‌لقا…

همزمان با فرارسیدن هفته محیط زیست، شهردار منطقه ۱۸ با حضور در یکی از دفاتر تشکل‌های فعال در مباحث زیست‌محیطی، از خانم مه‌لقا ملاح مسن‌ترین بانوی دوستدار محیط زیست در کشور تقدیر بعمل آورد.

به گزارش فارس، وحیدنوروزی دیدارصمیمانه که تنی چند ازمدیران زیست محیطی جنوبغرب پایتخت بابیان هفت راهبردعمده تبدیل شهر خاکستری به شهرسبز آغازواظهارداشت:کاهش موادزائدشهری ازمبداء،حفظ وتوسعه اکو سیستم شهری،مصرف بهینه انرژی،توسعه حمل ونقل پایدار،بهداشت محیط زیست ،کنترل آلودگی های زیست محیطی وبرنامه ریزی برای معماری پایدارمطابق دستورالعمل مقام معظم رهبری،اظهارداشت:بارویکردتحول گرایانه درمدیریت شهری می توانیم به یک شهربا توسعه متوازن وپایداردست یابیم.

وی درادامه بااشاره به این نکته که محیط زیست طی سالهای اخیرهمواره یکی ازدغدغه ها و اولویتهای کاری اش درشهرداری تهران بوده ودراین زمینه فعالیتهای مهمی درکاهش آلایندگی درشهرداشته ،خاطر نشان ساخت:ازجمله اولویتهای کاری مهم که دکتر قالیباف شهردارمحترم تهران به اینجانب محول ودرحکم انتصابم آورده،حفظ محیط زیست وتلاش درکاهش آلاینده هادرتحقق منطقه وشهری سالم وعاری ازمعضلات زیست محیطی است،چراکه وجودذرات معلق درفضای شهرناشی ازصنایع آلاینده ومزاحم،خطراتی همچون مرگ زودرس رابرای کارگران شاغل ایجادومشکلات تنفسی وریوی رابرای شهروندان به همراه دارد.

نوروزی همچنین تأکیدکرد:مردم جنوب تهران ولی نعمت ماهستندوحق مسلم آنهاست که بهترین امکانات برایشان فراهم شودوبراساس سیاست شهردارتهران مبتنی برکاهش فاصله طبقاتی شمال تاجنوب پایتخت،ضروری است اقدامات لازم و درخورشأن شهروندان منطقه صورت تابتوانیم این فاصله رابه حداقل برسانیم.

این مقام مسئول درپایان سخنان خویش گزارش مبسوطی ازاقدامات زیست محیطی دراین بخش ازپایتخت نظیر انتقال کوره های ذوب چدن کارخانه ایرفوبه شمس آباد،تعطیلی کارخانه سندبلاست،کاشت هزاران اصله نهال در هفته درختکاری،توسعه بوستانهاوفضای سبزمنطقه رابه سمع ونظر این چهره دوستدارمحیط زیست درکشور رسانید.

در ادامه این دیدارنیز مه لقاملاح بانوی 98ساله که بیشتر دوران حیات خویش را صرف حفظ و حراست از محیط زیست کشورکرده،ضمن تقدیرازاقدامات شهردارمنطقه18،درسخنان کوتاهی برلزوم فرهنگ سازی وآموزش شهروندان تأکید واظهارداشت:مدیریت شهری بایدرروندساخت وسازها کنترل و نظارت ونسبت به صدورپروانه ساختمانی بویژه درحریم قنوات و رودخانه ها حساسیت بیشتری داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.