جمعه، ۲۰ تیر ۹۳ - ۰۹:۱۳

*حقانی ها هنوز همان رفاقت مدرسه ای را دارند و دوستی شان برقرار است. روابط اخلاقی حفظ است و هنوز جلسه دارند و…

*حقانی ها هنوز همان رفاقت مدرسه ای را دارند و دوستی شان برقرار است. روابط اخلاقی حفظ است و هنوز جلسه دارند و با وجود گرایش های مختلف این تحمل را دارند که با هم بنشینند و بحث و گفتگو کنند.

*جلسات حقانی ها ماهانه است و به صورت دوره ای هر ماه در منزل یکی می نشینند و بحث های گوناگون سیاسی و اجتماعی می کنند و نمونه خوبی برای تحمل غیر و بردباری سیاسی به حساب می آید.

*حقانی ها با هم رفیق هستند و حق هم را ادا می کنند.

*از نظر ایدئولوژیکی بیشتر به اصولگرایان خود را نزدیک می دانم و از نظر اجتماعی و اخلاقی بیشتر با اصلاح طلبان همسو هستم. هر کدام یک ویژگی دارند که باید از هر دو ویژگی استفاده کرد.

* احمدی نژاد همه قواعد این دو جریان را به هم ریخت. همه را به رینگ برد و منهدم کرد. این دو جریان احساس کردند جایی برای رقابت با خودشان نمانده باید با جریان احمدی نژاد رقابت کنند. احساس کردند غریبه ای وارد شده که باید علیه او متحد شد. سعی کردند مشترکات اصولگرایی و اصلاح طلبی را در نظر بگیرند.

*جریان هاشمی یک جریان ریشه دار ۵۰ساله است. اینجا بود که هر کار و تلاشی کردند که بین مقام معظم رهبری و هاشمی اختلاف بیاندازند اما موفق نشدند.

*فرق بین احمدی نژاد و هاشمی همین است. اگر احمدی نژاد نظر مخالف داشت ممکن بود اطاعت نکند. آقای هاشمی و ناطق ممکن است نظر دیگری داشته باشند اما آنجا که حکم رهبری صادر می شود لحظه ای درنگ نمی کنند. واجب می دانند آنرا. ممکن است فتوای هاشمی با مقام معظم رهبری فرق کند بالاخره آقای هاشمی مجتهد است و مقلد رهبری نیست اما در حکومت تابع رهبری است. اما احمدی نژاد متوجه این ظرافت ها نیست.

*یک امتیازی که احمدی نژاد داشت که شاید هیچ کدام از مدیران سابق نداشتند قاطعیت در مدیریت بود. سه ویژگی قاطعیت، دفاع از حلقه اصلی خود و جدیت در آنچه که اعتقاد داشت از مهمترین ویژگی های اوست. اما اینکه بگوییم در اثر عملکرد وی همه متحد شدند از جمله خیرات وی نیست.

*هر دو جریان در کما هستند. احمدی نژاد هر دو را شوکه کرده و هنوز قد راست نکرده اند. ضربه ای که احمدی نژاد زد سنگین بود. هر دو هنوز هویت اصلی قبل از احمدی نژاد را پیدا نکرده اند و از آن ضربه گیج هستند.

*اصلاح طلبان در حال بازسازی هستند و سعی می کنند واقع گرا باشند. مایل هستند از روحانی حمایت کنند و مطالبه نکنند. مسئول اصلی اصلاح طلبان و نه بدنه شان، دولت روحانی را فرصت می دانند و مایل هستند به او کمک کنند بدون اینکه سهم خواهی داشته باشند. اما بدنه اصلاح طلب سهم خواهی دارد. من در استان ها می بینم که هنوز مطالبه دارند و مدیریت می خواهند. اصلاح طلبان باید بدنه خودشان را اصلاح کنند و بدانند این دولت روحانی است و نه خاتمی.

*روحانی باید سعی کند عصبانی نشود و اعتدال را حفظ کند و مطمئن باشد زمان به نفع روحانی و به ضرر رقبای اوست. این وعده امید را که به همه داده است باید به خوش هم بدهد که پیروز است. کسانی که رقیب روحانی هستند به فکر دوره بعد هم نباشد و باید به فکر انتخابات ۱۴۰۰باشند.

*من علایم عصبانیت نمی بینم. البته دوبار عصبانی شد. یکبار در دانشگاه به منتقدان گفت بی سواد البته مسلط به کار خودش است و تا حالا از کوره در نرفته است.می خواهند او را در تله بیاندازند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.