جمعه، ۳۰ خرداد ۹۳ - ۰۳:۱۹

سید ضیاء هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره منشور حقوق دانشجویی گفت: نسخه اولیه منشور حقوق دانشجویی آماده شده است و دوباره…

سید ضیاء هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره منشور حقوق دانشجویی گفت: نسخه اولیه منشور حقوق دانشجویی آماده شده است و دوباره آن را برای گروه های مختلف ارسال کرده ایم تا درباره آن اظهار نظر کنند.

وی ادامه داد: اکنون در حال جمع بندی نظرات مختلف هستیم تا نسخه دوم آن را آماده کنیم و این منشور مرحله سومی هم دارد که بعد از هماهنگی با نهادهای دخیل آماده ارایه خواهیم کرد.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در خصوص اینکه آیا در این منشور احکام جدیدی برای دانشجویان عنوان خواهد شد، افزود: منشور به عنوان قانون جدید نیست ما به دنبال وضع مقررات و قانون جدید نیستیم.

وی افزود: بلکه هدف ما این است که با استفاده از قوانین و مصوبات موجود،  دانشجویان را با حقوق و وظایف خود آشنا کنیم، اگر دانشجویان با حقوق و تکالیفی که برای آنها تعریف شده آشنا شوند، روند امور در دانشگاه‌ها بهتر انجام می شود و تعامل بین فضای دانشگاه، با مدیریت تقویت می شود.

وی درباره اینکه آیا نظر شما این است که دانشجویان با این حقوق خود آشنا نیستند، گفت:  ما در سطح عمومی هم این مساله را داریم جامعه نیز برای پیشرفت، مستلزم تقویت این آگاهی ها و پیوند دقیق تر و عمیق تر بدنه دانشجویی و مدیریت است و این آشنایی باید افزاش یابد. 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.