دوشنبه، ۱۶ تیر ۹۳ - ۰۳:۰۱

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران ساری ، طهمورث قاسم نژاد شهرستان ساری از معرفي تعداد 103 واحد مرغداري گوشتي جهت دريافت سوخت گازوئيل…

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران ساری ، طهمورث قاسم نژاد شهرستان
ساری از معرفي تعداد 103 واحد مرغداري گوشتي جهت دريافت سوخت گازوئيل به ميزان3
ميليون و 8 هزار و 100 ليتر به شركت نفت منطقه ساري در طي سه ماهه اول امسال خبر
داد

وي اشاره كرد كه از مجموع تعداد 231 واحد جوجه ريزي شده، تعداد 128
واحد گازسوز و تعداد 103 واحد با سوخت گازوئيل فعاليت می کنند كه در مجموع چهار
ميليون و 604 هزار و 680 قطعه جوجه ريزي صورت پذيرفته است

به گفته مدير جهاد كشاورزي ساري: معرفي سوخت واحدهاي مرغداري پس از
ثبت نام واحدهاي توليدي از طريق سامانه تجارت آسان و ارائه درخواست و اسكن مدارك
لازم بويژه گواهي جوجه ريزي، مدارك پروانه بهر برداري و پس از تاييد از سوي اداره
توليدات دامي به شركت نفت معرفي مي گردد

وی یادآور شد: واحدهاي مرغداري صنعتي از عمده مصرف كنندگان سوخت نفت
گاز بوده و در شهرستان ساري حدود نیمی از واحدهاي مرغداري گازسوز و مابقي با سوخت
نفت گاز فعاليت مي نمايند/س

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.