پنجشنبه، ۳۰ بهمن ۹۳ - ۰۳:۲۰

به گزارش میهن پست – در دو قرن اخیر که انسان ها با ساخت خانه های بزرگ و توسعه کارخانه ها ، مناطق…

به گزارش میهن پست – در دو قرن اخیر که انسان ها با ساخت خانه های بزرگ و توسعه کارخانه ها ، مناطق و شهرک های صنعتی نه تنها از طبیعت فاصله گرفته اند بلکه به همین واسطه آسیب های جدی نیز به آن وارد کرده اند که گاهی جبران آن برای ما انسان ها غیرممکن است.

در این وادی طرفداران محیط زیست به گونه های مختلفی اعتراض خود را از شرایط موجود اعلام که هرگز نتوانسته است تاثیر چندان زیادی بر تغییر شیوه زندگی ماشنی ما انسان ها اشته باشد.

“جیمز گراشو” هنرمندی است که راه جالبی برای اعتراض به این ساخت و سازها و توسعه مراکز صنعتی و تجاری پیدا کرده است. چرا که ایده وی می تواند انسان های زیاده خواه را که دستی بر این آتش – آلودگی محیط زیست – دارند  مدتی به فکر فرو برد .

این هنرمند خوش ذوق مجسه های کاغذی گل هایی به زیبایی هرچه تمام تر در قالب سازهای بلند و آپارتمان ها ، برج های ، آسمان خراش ها و حتی کارخانه ها ترکیب کرده است تا به هدفی برای جلب توجه نفوذ بیش از حد انسان و تخریب طبیعت زندگی بخش برسد. .

با هم این هنرمندی را تماشا می کنیم …

جالب ترین نوع اعتراض به تخریب طبیعت

جالب ترین نوع اعتراض به تخریب طبیعت

جالب ترین نوع اعتراض به تخریب طبیعت

جالب ترین نوع اعتراض به تخریب طبیعت

جالب ترین نوع اعتراض به تخریب طبیعت

جالب ترین نوع اعتراض به تخریب طبیعت

جالب ترین نوع اعتراض به تخریب طبیعت

جالب ترین نوع اعتراض به تخریب طبیعت

جالب ترین نوع اعتراض به تخریب طبیعت

جالب ترین نوع اعتراض به تخریب طبیعت

جالب ترین نوع اعتراض به تخریب طبیعت

جالب ترین نوع اعتراض به تخریب طبیعت

جالب ترین نوع اعتراض به تخریب طبیعت

جالب ترین نوع اعتراض به تخریب طبیعت

جالب ترین نوع اعتراض به تخریب طبیعت

جالب ترین نوع اعتراض به تخریب طبیعت

جالب ترین نوع اعتراض به تخریب طبیعت

جالب ترین نوع اعتراض به تخریب طبیعت

جالب ترین نوع اعتراض به تخریب طبیعت

جالب ترین نوع اعتراض به تخریب طبیعت

جالب ترین نوع اعتراض به تخریب طبیعت

جالب ترین نوع اعتراض به تخریب طبیعت

منبع:designboom

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.