چهارشنبه، ۱۸ تیر ۹۳ - ۰۵:۱۳

کامران یوسفی راد در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران تبریز افزود: سیستم ریشه ای در خاک های محتوی کود آلی توسعه و تکامل…

کامران یوسفی راد در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران تبریز افزود: سیستم ریشه ای در خاک های محتوی کود آلی توسعه و تکامل یافته تَر است.

وی تشریح کرد: خاکدانه سازی در خاک های حاوی کود آلی بهبود می یابد.

یوسفی راد ضمن بیان کاهش سرعت روانآب بر سطح خاک با کود آلی ادامه داد: بقایای گیاهی خام و موادآلی باقیمانده باعث کاهش سرعت باد و روانآب بر سطح خاک می شوند.

مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی یادآور شد: از کود آلی به عنوان مخزن عناصر غذایی برای گیاهان یاد می شود.

وی کود آلی را در افزایش ظرفیت نگهداری آب دخیل دانست و اظهار داشت: زارعان و باغداران با استفاده از کود آلی شاهد کاهش تبخیر و همچنین افزایش ظرفیت نگهداری آب خواهند بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.