یکشنبه، ۲۰ مهر ۹۳ - ۰۱:۳۴

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری شنبه شب در جریان مراسم یاد روز حافظ در جوار آرامگاه لسان الغیب افزود: من حافظ شناس…

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری شنبه شب در جریان مراسم یاد روز حافظ در جوار آرامگاه لسان الغیب افزود: من حافظ شناس نیستم اما مثل هر ایرانی حافظ دوستم و به عنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران آمده ام تا به او که معرف انیدشه دینی است ادای احترام کنم.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری درکنگره بین المللی بزرگداشت ششصدمین سال تولد حافظ به خوبی جایگاه او را در جامعه فرهنگی و نظام ما تبیین کردند و فرمودند حافظ درخشان ترین ستاره فرهنگ فارسی است. در طول این چند قرن هیچ شاعری به قدر حافظ در اعماق و زوایای ذهن و دل ملت ما نفوذ نکرده است.

حافظ شاعر تمامی قرن هاست

معاون اول رئیس جمهور افزود:  او شاعر تمامی قرنهاست و همه قشرها از عرفای مجذوب جلوه الهی تا ادیبان و تا رندان و مردم معمولی هرکدام در حافظ سخن خود را یافته اند. شاعری که دیوان او در همه جای این کشور و بسیاری از خانه ها با قداست و حرمت در کنار کتاب الهی گذاشته می شود شاعری که لفظ ، معنا و قالب و محتوا را با هم به اوج رساند.

جهانگیری ادامه داد: حافظ زبان ناگفتنی های ماست و هر ایرانی به قدر فهمش خود را از آن دریای معرفت سیراب می داند.

وی بیان کرد: کاش من هم می توانستم مثل شما دل به دریای او بسپارم و به این نیاز به زبان او بپردازم اما در این باب متاسفانه از ظرافتهای  زبانی او به دور هستم، رشته ام مهندسی و تجربه ام مدیریت است و از داشتن ذهن و زبان لطیف محروم هستم علاوه بر این اهل کرمانم و اگرچه به نزدیکی حافظ و خواجو افتخار می کنم اما مثل همشهری اندیشمند خوش زبان کرمانی دکتر باستانی پاریزی در این حسرت هستم در کنار سفر به یزد یا سفر بی انتهای هرمز یکبار خیال سفر کرمان در مخیله حافظ افتاده بود.

معاون اول رئیس جمهور گفت: به نظر می رسد نزدیک شدن حکمروایی به ذهن و زبان حافظ برای جامعه امروز منافع فراوانی داشته باشد.

جامعه ایرانی خود را در آیینه حافظ ببیند

جهانگیری تصریح کرد: نه تنها جامعه ایرانی بلکه دولت در ایران نیازمند است که خود را در آیینه حافظ بازبیند.

وی ادامه داد: نگاه او نقادانه و موشکفانه و چند وجهی در عین حال صریح است پس چه بهتر که متفکران و محققان امروز برای انسانی تر و اخلاقی تر شدن نهاد حکومت طرحی نو در اندازند و اندیشه حافظ را علاوه بر جامعه و مردم به درون دولت و دستگاه های رسمی نیز وارد کند.

وی با اشاره به عقاید حافظ در حوزه های مختلف از جمله دستگاه حکومت به درک فرصتها و مغتنم شمردن اوقات برای دستگاه  حکومت اشاره کرد و افزود: در اندیشه حافظ باید قدر وقت را شناخت چون اگر چنین نشود از حاصل اوقات تنها خجالت باقی می ماند.

جهانگیری عنوان کرد: به نظر او تمام توان را باید در غنیمت دانستن وقت به کار برد.

وی ادامه داد: اگر دولت ها و دولتمدران از همین منظر به فرصتهای پیش روی جامعه بنگریند چقدر در وضع امروز و فردای ما بهبود به وجود می آید.

دادگری در اندیشه حافظ  وظیفه نخست صاحبان قدرت است

وی در ادامه سخنان خود گفت: در اندیشه حافظ دادگری وظیفه نخست صاحبان قدرت است، مقبولیت دولتمدران به این اعتبار از داد گستری آنان در عمل نشات می گیرد و قد و چهره هر آنکس که شاه خوبان شد جهان بگیرد اگر داد  گستری داند.

وی با اشاره به موضوع مدارا و پرهیز از خشونت در اندیشه حافظ نیز گفت: در ذهن و زبان حافظ گفتمان پرهیز از خشونت و ترویج صلح و دوستی است و آنکس که خشونت پیشه کند سود و سرمایه خود را یکجا به باد می دهد.

معاون اول رئیس جمهور گفت: برای هر دولت و قدرتی هیچ رویکردی خوش فرجام تر از انتخاب مدارا در برابر شهروندان و زدودن ابعاد مختلف خشونت از جامعه و روندهای حاکم بر اداره اموراست.

جهانگیری با اشاره  به اجتناب از عیب جویی در اندیشه حافظ نیز گفت: آنکه در پی عیب جویی است بهره از ارزشهای والای انسانی ندارد، عیب جویی از آحاد مردم چه درویش و توانگر کم و بیش بد است، با چنین نگاهی مسئولیت دولتها و دولتمردان در قبال شهروندان، مسئولیتی اخلاقی، حقوقی بر پایه حفظ حریمها و حرمتهاست.

نگاه اعتدالی حافظ به زندگی اجتماعی و رد افراط

وی با اشاره به نگاه اعتدالی به زندگی اجتماعی و رد افراط در نظرات حافظ نیز گفت: حافظ به زندگی انسان و روابط اجتماعی نگاهی واقعی و به دور از افراط و تفریط های رایج زیر هر نامی حتی نام دین دارد این در حالیست که او حافظ قرآن است و هرچه دارد به گفته خودش از دولت قرآن دارد.

معاون اول رئیس جمهور گفت: منفورترین چهره در نزد حافظ محتسب است، غیر قابل اعتماد و به دنبال آزار مردم.

وی ادامه داد: حافظ در همه لحظه های زندگی شهروندان در هر ساعتی از حیات اجتماعی انسانهاست و انسان را به میانه رویی و اعتدال در همه امور دعوت می کند و از افراط و تزویر از هر نام و هرجا بر حرز می دارد.

جهانگیری اضافه کرد: حافظ سرمایه و منبعی بزرگ است و کمک کنیم تا از این سرمایه معنوی و تاریخی استفاده روزآمد کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.