پنجشنبه، ۲۲ خرداد ۹۳ - ۰۷:۵۳

به نقل از فدراسيون کشتي رسول خادم در ابتداي نشست فني کشتي ايران با اشاره به اينکه پيشکسوتان سرمايه هاي ارزشمند کشتي کشور…

به نقل از فدراسيون کشتي رسول خادم در ابتداي نشست فني کشتي ايران با اشاره به اينکه پيشکسوتان سرمايه هاي ارزشمند کشتي کشور هستند، اظهار کرد: از اين پس مجمع فني کشتي ايران در مورد مسائل مختلف جلسه تشکيل مي دهد تا از نظرات ارزشمند اساتيد و برزگان ورزش ملي کشور بهره مند شويم.

در اولين مجمع فني کشتي کشور چهره هاي شاخصي همچون محمود ملاقاسمي دارنده مدال برنز المپيک 1952 و نقره جهان، محمد مهدي يعقوبي دارنده مدال نقره المپيک 1956 و برنز جهان، عباس زندي دارنده مدال طلاي جهان و سرمربي سابق تيم ملي کشتي آزاد، ناصر گيوه چي دارنده مدال نقره المپيک 1956 و سرمربي سابق تيم ملي کشتي فرنگي، حسين ابراهيميان، دارنده مدال نقره جهان، محمد ابراهيم سيف پور دارنده مدال برنز المپيک 1960 رم و چند مدال طلا و نقره جهان، رحيم علي آبادي دارنده مدال نقره المپيک 1972 و مدال هاي نقره و برنز جهان، ابراهيم جوادي دارنده مدال برنز المپيک و چهار مدال طلاي جهان، محمد رضا نوايي دارنده مدال برنز جهان و مربي سابق تيم ملي کشتي آزاد، محمد دليريان، بهرام مشتاقي، مهدي هوريار، محسن فرح وشي دارنده مدال طلاي جهان و سرمربي سابق تيم ملي کشتي آزاد، عسکري محمديان دارنده دو مدال نقره المپيک سئول و بارسلون، سيد جواد رفوگر رئيس سابق فدراسيون و رئيس انستيتو کشتي، مجيد ترکان دارنده سه مدال طلا، نقره و برنز جهان، علي رضا لرستاني قهرمانان آسيا، محسن کاوه سرمربي سابق تيم ملي کشتي آزاد، فردين معصومي دارنده مدال هاي نقره و برنز جهان، علي اصغر بذري دارنده مدال نقره جهان و علي اشکاني دارنده مدال نقره جهان، سعيد ابراهيمي دارنده مدال نقره جهان و محمد اصلاني حضور داشتند.

از مسئولان فدراسيون کشتي هم رسول خادم رئيس، اصغر ثمربخش رئيس هيئت کشتي مازندران، علي رضا رضايي سخنگوي فدراسيون و مدير تيم هاي ملي کشتي آزاد و حسن بابک مدير تيم هاي ملي کشتي فرنگي در مجمع فني کشتي کشور بودند.

مجمع فني کشور متشکل از مدال آوران رقابت هاي المپيک و جهاني، سه نفر از روساي هيئت هاي کشتي، روساي سابق فدراسيون کشتي که سابقه فعاليت قهرماني در کشتي کشور را داشته اند، سرمربيان سابق تيم هاي ملي کشتي آزاد و فرنگي در رقابت هاي المپيک وجهان و چهار مربي سازنده به معرفي هيئت هاي کشتي مي باشد که بنا به درخواست رئيس فدراسيون حداقل هر چهار ماه يکبار در مورد بررسي مسائل مختلف تشکيل جلسه مي دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.