دوشنبه، ۱۷ شهریور ۹۳ - ۰۷:۲۷

به گزارش میهن پست -یک خانم هنرمند و خلاق در زمینه نقاشی «اهل ایالت ایندیانای آمریکا» با استفاده از پر پرندگان ، بخصوص…

به گزارش میهن پست -یک خانم هنرمند و خلاق در زمینه نقاشی «اهل ایالت ایندیانای آمریکا» با استفاده از پر پرندگان ، بخصوص با جمع آوری  پر طوطی هایی که در جنگل ها و پارک های ملی بر روی زمین افتاده است دست به طراحی های فوق العاده زیبایی از اشکال پرندگان و حیوانات بر روی این پرهای لطیف زده است که با این کار حیرت آور طرفداران زیادی را در شبکه های اجتماعی رای خود دست و پا کرده است.

با هم این هنرمندی خلاقانه را تماشا می کنیم.

نقاشی خلاقانه بر روی پر پرندگان

نقاشی خلاقانه بر روی پر پرندگان

نقاشی خلاقانه بر روی پر پرندگان

نقاشی خلاقانه بر روی پر پرندگان

نقاشی خلاقانه بر روی پر پرندگان

نقاشی خلاقانه بر روی پر پرندگان

نقاشی خلاقانه بر روی پر پرندگان

نقاشی خلاقانه بر روی پر پرندگان

نقاشی خلاقانه بر روی پر پرندگان

نقاشی خلاقانه بر روی پر پرندگان

نقاشی خلاقانه بر روی پر پرندگان

نقاشی خلاقانه بر روی پر پرندگان

نقاشی خلاقانه بر روی پر پرندگان

نقاشی خلاقانه بر روی پر پرندگان

نقاشی خلاقانه بر روی پر پرندگان

نقاشی خلاقانه بر روی پر پرندگان

نقاشی خلاقانه بر روی پر پرندگان

نقاشی خلاقانه بر روی پر پرندگان

نقاشی خلاقانه بر روی پر پرندگان

نقاشی خلاقانه بر روی پر پرندگان

نقاشی خلاقانه بر روی پر پرندگان

نقاشی خلاقانه بر روی پر پرندگان

نقاشی خلاقانه بر روی پر پرندگان

نقاشی خلاقانه بر روی پر پرندگان

نقاشی خلاقانه بر روی پر پرندگان

نقاشی خلاقانه بر روی پر پرندگان

نقاشی خلاقانه بر روی پر پرندگان

نقاشی خلاقانه بر روی پر پرندگان

نقاشی خلاقانه بر روی پر پرندگان

نقاشی خلاقانه بر روی پر پرندگان

نقاشی خلاقانه بر روی پر پرندگان

نقاشی خلاقانه بر روی پر پرندگان

نقاشی خلاقانه بر روی پر پرندگان

نقاشی خلاقانه بر روی پر پرندگان

نقاشی خلاقانه بر روی پر پرندگان

نقاشی خلاقانه بر روی پر پرندگان

نقاشی خلاقانه بر روی پر پرندگان

نقاشی خلاقانه بر روی پر پرندگان

نقاشی خلاقانه بر روی پر پرندگان

نقاشی خلاقانه بر روی پر پرندگان

نقاشی خلاقانه بر روی پر پرندگان

نقاشی خلاقانه بر روی پر پرندگان

منبع::boredpanda

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.