دوشنبه، ۱۰ شهریور ۹۳ - ۰۲:۵۱

به گزارش میهن پست – همواره جادوگری و هنرنمایی با مدادهای رنگی و آبرنگ توسط هنرمندان در خلق آثار هنری جالب و خلاقانه …

به گزارش میهن پست – همواره جادوگری و هنرنمایی با مدادهای رنگی و آبرنگ توسط هنرمندان در خلق آثار هنری جالب و خلاقانه  توانسته است در دنیا هنر ، سر و صدایی رسانه ای به پا کند.در این وادی یک هنرمند نقاش بنام کارلا میالین «Karla Mialynne» با استفاده از مدادهای رنگی معمولی که بیشتر بچه ها در مدرسه برای  رنگ آمیزی نقاشی  از آن استفاده می کنند ، دست به خلق تصاویر حیرت انگیز از مناظر و بخصوص پرندگان و جانورانی زده است که اگر بیننده ، نقاشی نیمه تمام این هنرمند را مشاهده نکند شاید سخت به این باور برسد که تصاویر پیش روی وی  با مداد رنگی خلق شده است.

با هم این نقاشی های خلاقانه را تماشا کنیم…

خلق آثار هنری فوق العاده دیدنی با مداد رنگی

خلق آثار هنری فوق العاده دیدنی با مداد رنگی

خلق آثار هنری فوق العاده دیدنی با مداد رنگی

خلق آثار هنری فوق العاده دیدنی با مداد رنگی

خلق آثار هنری فوق العاده دیدنی با مداد رنگی

خلق آثار هنری فوق العاده دیدنی با مداد رنگی

خلق آثار هنری فوق العاده دیدنی با مداد رنگی

خلق آثار هنری فوق العاده دیدنی با مداد رنگی

خلق آثار هنری فوق العاده دیدنی با مداد رنگی

خلق آثار هنری فوق العاده دیدنی با مداد رنگی

خلق آثار هنری فوق العاده دیدنی با مداد رنگی

خلق آثار هنری فوق العاده دیدنی با مداد رنگی

خلق آثار هنری فوق العاده دیدنی با مداد رنگی

خلق آثار هنری فوق العاده دیدنی با مداد رنگی

خلق آثار هنری فوق العاده دیدنی با مداد رنگی

خلق آثار هنری فوق العاده دیدنی با مداد رنگی

خلق آثار هنری فوق العاده دیدنی با مداد رنگی

خلق آثار هنری فوق العاده دیدنی با مداد رنگی

خلق آثار هنری فوق العاده دیدنی با مداد رنگی

خلق آثار هنری فوق العاده دیدنی با مداد رنگی

خلق آثار هنری فوق العاده دیدنی با مداد رنگی

خلق آثار هنری فوق العاده دیدنی با مداد رنگی

خلق آثار هنری فوق العاده دیدنی با مداد رنگی

خلق آثار هنری فوق العاده دیدنی با مداد رنگی

خلق آثار هنری فوق العاده دیدنی با مداد رنگی

خلق آثار هنری فوق العاده دیدنی با مداد رنگی

خلق آثار هنری فوق العاده دیدنی با مداد رنگی

خلق آثار هنری فوق العاده دیدنی با مداد رنگی

خلق آثار هنری فوق العاده دیدنی با مداد رنگی

خلق آثار هنری فوق العاده دیدنی با مداد رنگی

خلق آثار هنری فوق العاده دیدنی با مداد رنگی

خلق آثار هنری فوق العاده دیدنی با مداد رنگی

خلق آثار هنری فوق العاده دیدنی با مداد رنگی

خلق آثار هنری فوق العاده دیدنی با مداد رنگی

خلق آثار هنری فوق العاده دیدنی با مداد رنگی

خلق آثار هنری فوق العاده دیدنی با مداد رنگی

خلق آثار هنری فوق العاده دیدنی با مداد رنگی

خلق آثار هنری فوق العاده دیدنی با مداد رنگی

خلق آثار هنری فوق العاده دیدنی با مداد رنگی

خلق آثار هنری فوق العاده دیدنی با مداد رنگی

خلق آثار هنری فوق العاده دیدنی با مداد رنگی

خلق آثار هنری فوق العاده دیدنی با مداد رنگی

خلق آثار هنری فوق العاده دیدنی با مداد رنگی

خلق آثار هنری فوق العاده دیدنی با مداد رنگی

خلق آثار هنری فوق العاده دیدنی با مداد رنگی

خلق آثار هنری فوق العاده دیدنی با مداد رنگی

خلق آثار هنری فوق العاده دیدنی با مداد رنگی

خلق آثار هنری فوق العاده دیدنی با مداد رنگی

خلق آثار هنری فوق العاده دیدنی با مداد رنگی

خلق آثار هنری فوق العاده دیدنی با مداد رنگی

خلق آثار هنری فوق العاده دیدنی با مداد رنگی

خلق آثار هنری فوق العاده دیدنی با مداد رنگی

منبع:karlamialynne

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.