این روزها که قیمت تخم مرغ سیر صعودی داشته و به دانه ای ۳۰۰ تومان رسیده است، کارشناسان نیز که پیش از این تاکید می کردند مصرف زیاد این ماده غذایی مضر است، هر روز از خواص شگفت انگیز آن خبر می دهند!