یکشنبه، ۱۵ تیر ۹۳ - ۰۳:۲۴

به گزارش خبرنگار مهر، به منظور رفع سريع مشكلات گمركي در ورود و خروج كالا و كاميون ها به داخل مرزهاي دو كشور،…

به گزارش خبرنگار مهر، به منظور رفع سريع مشكلات گمركي در ورود و خروج كالا و كاميون ها به داخل مرزهاي دو كشور، سفير تركيه همزمان با بحران عراق از كرباسيان درخواست كرد تا گمرک ايران براي عبور كالاهاي ترک به عراق از مرز مهران كمک فوري كند.

“اوميت يارديم” سفير تركيه در تهران و مسعود كرباسيان رئيس كل گمرک ايران همزمان با افزايش مشكلات گمركي در مرزهاي دو كشور نشستي فوري برگزار كردند تا براي رفع موانع گمركي در مرزها تدبيري بيانديشند.

بنابراين گزارش، عمده ترين مشكل طرف ايراني تشكيل صف هاي طولاني در مرز تركيه براي عبور كاميون ها بود كه اين مشكل در چند روز گذشته موجب اعتراض شديد بازرگانان و كاميونداران ايراني به عملكرد گمرک تركيه شد.

سفير تركيه در تهران در رابطه با مشكل پيش آمده به طرف ايراني توضيح داد كه افزايش ورود و خروج كالا بين دو كشور و امكانات محدود موجود در 3 مرز مشترک ديگر از جمله سرو – اسن دره و كاپي كوي – رازي موجب شده تردد در مرز بازرگان – گوربلاغ افزايش يابد و سرويس دهي به كاميونداران ايراني در گمرک گوربلاغ با مشكلاتي همراه شود.

اوميت يارديم البته دليل ديگري هم در اين خصوص مطرح كرد و گفت كه بخشي از كاميون ها حامل كالاهاي چيني هستند كه از طريق ايران به تركيه ترانزيت مي شوند و گمرک تركيه اجازه ورود به داخل مرز تركيه را به اين كاميونداران نمي دهد.

سفير تركيه در تهران اما يک درخواست فوري هم از رئيس كل گمرک ايران داشت تا به كاميونداران ترک اجازه داده شود از مرز مهران كالاهاي خود را به عراق انتقال دهند. اوميت يارديم دليل اين درخواست را بحران در عراق و بسته شدن مرز تركيه با اين كشور عنوان كرد و در اين خصوص خواستار كمک فوري گمرک ايران شد.

مسعود كرباسيان رئيس كل گمرک ايران هم در اين نشست دليل وجود مشكلات مرزي ميان ايران و تركيه را امضا شدن و اجرايي نشدن موافقتنامه همكاري هاي گمركي دو كشور در سال هاي گذشته عنوان كرد و گفت: بايد هيئت هاي كارشناسي دو طرف در 10 روز آينده به نقطه صفر مرزي بروند و يادداشت تفاهم ها را اجرايي كنند.

كرباسيان در ادامه يكي از دلايل تشكيل صف هاي طولاني كاميونداران در مرز بازرگان – گوربلاغ را به خاطر محدود بودن امكانات در ساير مرزهاي مشترک پذيرفت و گفت: اگر توافقنامه هاي گمركي دو جانبه در سال هاي گذشته اجرايي مي شد و امكانات 3 مرز مشترک ديگر توسعه پيدا مي كرد، الان اين مشكلات پيش نمي آمد.

وی اما سخنان طرف ترک براي اجازه ندادن به ورود كاميون هاي حامل كالاهاي چيني و تشكيل صف در پشت مرزهاي گمركي را قابل قبول ندانست و گفت: اگر طرف ترک اجازه ورود به كالاهاي چيني را نمي دهد بهتر است به بازرگانان خود بگويد تا اين كالاها را نخرند.

معاون وزیر اقتصاد همچنين از درخواست سفير تركيه در تهران براي كمک به عبور كالاهاي ترک از طريق مرز مهران استقبال كرد و گفت: مقدمات اين كار فراهم شده و با هماهنگي سازمان ايرو به كاميونداران حامل كالاهاي ترک اجازه خواهيم داد تا تحت رويه كارنه تير كالاها ي خود را از مرز مهران به عراق انتقال دهند.

رئيس كل گمرک ايران البته يک پيشنهاد هم در اين خصوص به طرف ترک داد و اظهارداشت: كاميونداران ترک عوض اينكه خدمات بيمه اي اين كالاها را نزد شركت سوئیسي انجام بدهند مي توانند نزد بيمه هاي ايراني انجام دهند و اين بيمه ها نزد گمرک جمهوري اسلامي ايران قابل پذيرش است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.