دوشنبه، ۲۲ اردیبهشت ۹۳ - ۰۴:۴۹

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، این دستورالعمل در اجرای مادۀ 50 دستورالعمل نحوۀ انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران (مصوب هیات مدیرۀ…

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، این دستورالعمل در اجرای مادۀ 50 دستورالعمل نحوۀ انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران (مصوب هیات مدیرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار) در 14 ماده و 13 تبصره به تصویب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.

کلیه عرضه های اولیه سهام با روش ثبت سفارش انجام می شود، مگر اینکه هیأت پذیرش بنا به پیشنهاد فرابورس روش دیگری را برای عرضه اولیه تعیین نماید.

همچنین محدودیت دامنه نوسان قیمت روزانه از اولین روز کاری بعد از عرضه اولیه، روی نماد معاملاتی ناشر پذیرفته شده اعمال خواهد شد.

کارگزاران پس از انتشار اطلاعیه عرضه اولیه سهام توسط فرابورس نسبت به اخذ سفارش خرید از متقاضیان اقدام خواهند کرد. کلیه سفارش های اخذ شده جهت عرضه اولیه، باید به قیمت محدود باشند.

در این دستورالعمل آمده است: فرابورس می تواند جهت خرید هر مشتری، هر کارگزار و یا هر ایستگاه معاملاتی سقف مشخصی تعیین و در اطلاعیة عرضة اولیه اعلام نماید.

به منظور عرضه اولیه به روش ثبت سفارش، مدیر عرضه باید حداقل 7 روز کاری قبل از آغاز ثبت سفارش، گزارشی حداقل شامل مشخصات مدیر عرضه، تاریخ ثبت سفارش، کف قیمت و دامنه قیمت در ثبت سفارش، تعداد سهام قابل عرضه و حسب مورد سقف تعهد خرید، اعضای گروه متعهدین و تعهدات ایشان رامطابق فرم فرابورس پس از تأیید ناشر پذیرفته شده، سهامداران عمده عرضه کننده و مدیر عرضه به فرابورس ارسال نماید.

فرابورس، پس از موافقت با عرضه اولیه، این اطلاعات را در اطلاعیه عرضه اولیه قید نموده و حداقل 2 روز کاری قبل از ثبت سفارش منتشر می نماید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، سقف تعهد خرید حداکثر 50 درصد سهام قابل عرضه است و در هر عرضه اولیه به پیشنهاد مدیر عرضه، توسط فرابورس تعیین می شود.

به هر ترتیب سقف تعهد خرید باید به گونه ای تعیین شود که در صورت انجام تعهد خرید، معاملة انجام شده کمتر از نصاب های معاملات عمده باشد.

در عین حال، در عرضه اولیه به روش ثبت سفارش عرضه اولیه موفق، عرضه ای است که طی آن حداقل به میزان مابه التفاوت سهام قابل عرضه و سقف تعهد خرید، توسط اشخاصی غیر از مدیر عرضه و گروه متعهدین خریداری شود.

مدیر عرضه به تنهایی یا به همراه گروه متعهدین باید تعهد نماید که سهام خریداری نشده در عرضه اولیه را تا سقف تعهد خرید از سهام قابل عرضه خریداری نماید در هر حال، مسئولیت اجرای تعهد خرید سهام بر عهده مدیر عرضه خواهد بود.

کارگزاران موظفند، سفارش های دریافتی از مشتریان را براساس اولویت زمانی دریافت سفارش در دوره ثبت سفارش، وارد سامانه معاملات کنند.

دوره ثبت سفارش حداکثر یک روز کاری بوده و ساعت شروع و پایان آن توسط فرابورس تعیین و اعلام می شود. در صورت بازنگری در دامنه قیمت، دوره ثبت سفارش برای یک روز کاری دیگر تمدید می شود. در این حالت، سفارش های ثبت شده در دوره ثبت سفارش قبلی حذف و سفارش گیری مجدداً در دامنه قیمتی جدید انجام می شود.

همچنین طی دوره ثبت سفارش، اطلاعات مربوط به سفارش های ثبت شده شامل حجم و قیمت سفارش ها و متقاضیان خرید منتشر نمی شود و کارگزاران، مدیر عرضه و فروشنده نیز به اطلاعات مزبور دسترسی ندارند. در پایان دوره ثبت سفارش صرفاً اطلاعات حجم و قیمت سفارش های ثبت شده در اختیار مدیر عرضه قرار می گیرد.

روابط مدیر عرضه، سهامداران عمده عرضه کننده و ناشر پذیرفته شده و حدود وظایف و مسئولیت های هریک همچنین حق الزحمه مدیر عرضه در چارچوب سقف های مصوب سازمان در قرارداد فیمابین که به تأیید فرابورس می رسد تعیین می شود.

اقتصام(1)**9141**1594

انتهای پیام /*

: ارتباط با سردبير
newsroom@irna.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.