شنبه، ۱۴ تیر ۹۳ - ۰۹:۰۶

تاپ ناپ: ساکنین روستای تگالالانگ در بالی اندونزی سالی دو بار برای رویارویی با شیطان آماده میشوند. طبق سنت و رسم و رسوم…

تاپ ناپ: ساکنین روستای تگالالانگ در بالی اندونزی سالی دو بار برای رویارویی با شیطان آماده میشوند. طبق سنت و رسم و رسوم قدیمی در این روستا ، مردم اعتقاد دارند که جوانتر ها در این مراسم عجیب با رنگ آمیزی بدن و صورت خود ورفت و آمد در طول روستا  میتوانند ارواح شیطانی را از روستا و مردم آن دورنگاه دارند.

دفع شیطان با رنگ آمیزی بدن +عکس

دفع شیطان با رنگ آمیزی بدن +عکس

دفع شیطان با رنگ آمیزی بدن +عکس

دفع شیطان با رنگ آمیزی بدن +عکس

دفع شیطان با رنگ آمیزی بدن +عکس

دفع شیطان با رنگ آمیزی بدن +عکس

دفع شیطان با رنگ آمیزی بدن +عکس

دفع شیطان با رنگ آمیزی بدن +عکس

دفع شیطان با رنگ آمیزی بدن +عکس

دفع شیطان با رنگ آمیزی بدن +عکس

دفع شیطان با رنگ آمیزی بدن +عکس

دفع شیطان با رنگ آمیزی بدن +عکس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.