سيدو کيتا هافبک آس رم پس از آنکه در ابتداي بازي مقابل رئال مادريد حاضر به دست دادن با په په نشد، در ادامه به سوي او بطري آب هم پرتاب کرد.

دليل درگيري کيتا و په په مشخص شد

سيدو کيتا هافبک آس رم پس از آنکه در ابتداي بازي مقابل رئال مادريد حاضر به دست دادن با په په نشد، در ادامه به سوي او بطري آب هم پرتاب کرد.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*