چهارشنبه، ۰۸ مرداد ۹۳ - ۰۵:۰۰

سيدو کيتا هافبک آس رم پس از آنکه در ابتداي بازي مقابل رئال مادريد حاضر به دست دادن با په په نشد، در ادامه به سوي او بطري آب هم پرتاب کرد.

سيدو کيتا هافبک آس رم پس از آنکه در ابتداي بازي مقابل رئال مادريد حاضر به دست دادن با په په نشد، در ادامه به سوي او بطري آب هم پرتاب کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.