جمعه، ۲۰ تیر ۹۳ - ۰۳:۴۹

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر علي جعفريان رئيس دانشگاه در حكمي دكتر علي كاظميان را براي مدت سه سال به سمت رئيس مركز…

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر علي جعفريان رئيس دانشگاه در حكمي دكتر علي كاظميان را براي مدت سه سال به سمت رئيس مركز تحقيقات علوم قرآن، حديث و طب منصوب كرد.

بر اساس این حکم اين مركز بايد علاوه بر اقدامات ارزشمند انجام شده، حركت مؤثري را در استفاده از معارف اسلامي مرتبط با حوزه طب به صورت مطالعات تطبيقي و جامع شروع کند و در جهت انتشار نتايج حاصله در سطح منطقه‌اي و بين‌المللي اقدام کند. 

همچنین دكتر جعفريان در حكم دیگری دكتر حسين رضايي زاده را به عنوان سرپرست دانشكده طب سنتي منصوب كرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در این حكم یادآور شده است: تدوين برنامه 4 ساله بر اساس نقشه علمي و اولويت‌هاي دانشگاه، اقدام در جهت ارتقاء جايگاه آموزشي پژوهشي دانشكده در سطح كشور، گسترش و بكارگيري روش شناسي علمي در عرصه طب سنتي، اولويت ديدگاه سلامت نگر و پژوهش محور در طب سنتي ، استانداردسازي خدمات درماني و دارويي مطابق با نيازهاي بومي و روش‌هاي صحيح طبابت و داروسازي، طراحي هدفمند پژوهش‌هاي كاربردي و دانش بنيان منجر به خدمت يا محصول مطابق با روش‌هاي روزآمد، فراهم کردن عادلانه و بهينه شرايط و فرصت‌ها براي فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي همه اعضاي هيأت علمي و دانشجويان رشته‌ها و مقاطع مختلف  و تمهيد شرايط جذب دانشجوي خارجي با همكاري معاونت بين‌الملل دانشگاه از جمله فعالیت ها و مسئولیت های این دانشکده است. 

دکتر جعفریان رئیس دانشگاه، در حکمی رياست افتخاري مركز تحقيقات علوم قرآن، حديث و طب دانشگاه را به دكتر محمد مهدي اصفهاني اعطا كرد. وی در نامه ای یادآور شده است: با توجه به سوابق علمي، تجربيات ارزنده و اقدامات ارزشمند قبلي، از جنابعالي تقاضا مي‌شود با قبول رياست افتخاري مركز تحقيقات علوم قرآن، حديث و طب دانشگاه را ياري فرماييد. حضور حضرتعالي در اين مركز مي‌تواند نقش ارزشمندي در تحقق اهداف دانشگاه داشته باشد.

جعفريان همچنین از زحمات دكتر محمدرضا شمس اردكاني در راه اندازي و تصدي رياست دانشكده طب سنتي تشکر کرد. 

جمعه، ۲۰ تیر ۹۳ - ۰۳:۴۹

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر علي جعفريان رئيس دانشگاه در حكمي دكتر علي كاظميان را براي مدت سه سال به سمت رئيس مركز…

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر علي جعفريان رئيس دانشگاه در حكمي دكتر علي كاظميان را براي مدت سه سال به سمت رئيس مركز تحقيقات علوم قرآن، حديث و طب منصوب كرد.

بر اساس این حکم اين مركز بايد علاوه بر اقدامات ارزشمند انجام شده، حركت مؤثري را در استفاده از معارف اسلامي مرتبط با حوزه طب به صورت مطالعات تطبيقي و جامع شروع کند و در جهت انتشار نتايج حاصله در سطح منطقه‌اي و بين‌المللي اقدام کند. 

همچنین دكتر جعفريان در حكم دیگری دكتر حسين رضايي زاده را به عنوان سرپرست دانشكده طب سنتي منصوب كرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در این حكم یادآور شده است: تدوين برنامه 4 ساله بر اساس نقشه علمي و اولويت‌هاي دانشگاه، اقدام در جهت ارتقاء جايگاه آموزشي پژوهشي دانشكده در سطح كشور، گسترش و بكارگيري روش شناسي علمي در عرصه طب سنتي، اولويت ديدگاه سلامت نگر و پژوهش محور در طب سنتي ، استانداردسازي خدمات درماني و دارويي مطابق با نيازهاي بومي و روش‌هاي صحيح طبابت و داروسازي، طراحي هدفمند پژوهش‌هاي كاربردي و دانش بنيان منجر به خدمت يا محصول مطابق با روش‌هاي روزآمد، فراهم کردن عادلانه و بهينه شرايط و فرصت‌ها براي فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي همه اعضاي هيأت علمي و دانشجويان رشته‌ها و مقاطع مختلف  و تمهيد شرايط جذب دانشجوي خارجي با همكاري معاونت بين‌الملل دانشگاه از جمله فعالیت ها و مسئولیت های این دانشکده است. 

دکتر جعفریان رئیس دانشگاه، در حکمی رياست افتخاري مركز تحقيقات علوم قرآن، حديث و طب دانشگاه را به دكتر محمد مهدي اصفهاني اعطا كرد. وی در نامه ای یادآور شده است: با توجه به سوابق علمي، تجربيات ارزنده و اقدامات ارزشمند قبلي، از جنابعالي تقاضا مي‌شود با قبول رياست افتخاري مركز تحقيقات علوم قرآن، حديث و طب دانشگاه را ياري فرماييد. حضور حضرتعالي در اين مركز مي‌تواند نقش ارزشمندي در تحقق اهداف دانشگاه داشته باشد.

جعفريان همچنین از زحمات دكتر محمدرضا شمس اردكاني در راه اندازي و تصدي رياست دانشكده طب سنتي تشکر کرد. 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.