دیکته درس ح کلاس اول دبستان
دیکته درس ح کلاس اول دبستان

دیکته درس ح کلاس اول دبستان

دیکته درس ح کلاس اول دبستان

حلزون ـ احساس ـ  حرکت ـ حیوان 

صبح ـ محمّد ـ خوش حال ـحوله ـ حمّام

 تمساح ـ ساحل ـ صبحانه ـ حسین 

حسن ـ احوال پرسی

 تفریح ـحساب ـ  رحیم  ـ حرم 

 صحرا ـ  وحید ـ احمد 

 حلقه ـ حنا ـ راحت ـ حمله 

حرارت ـ محبّت ـ حرام  

 استراحت ـ محبوبه ـ مزاحم 

 حلوا ـ زحمت ـ  رحمان ـ حالا

به نام خدایی که رحمان و رحیم است .

  ما هر روز صبح صبحانه می خوریم .

حلزون حیوانی خانه به دوش است .

علی و محمّد برادر هستند .

هر موقع احساس تشنگی کنم، آب می نوشم .

حلزون موقع حرکت بدنش را روی زمین می کشد .

محمّد صبح زود از خواب بیدار می شود .

مادرم از دیدن نمره ی خوبم ،خوش حال شد .

با حوله ی مخصوص به خودم صورتم را خشک می کنم .

باید هفته ای دو بار به حمّام برویم .

دندان های تمساح تیز است .

ما به زیارت حرم امام حسین (ع) رفتیم .

وقتی حسن بیمار بود، در منزل استراحت کرد .

شتر در صحرا زندگی می کند .

از محبّت خارها گل می شود .

مادرم حلوای خوش مزه ای درست کرد .

قدم زدن کنار ساحل دریا لذّت دارد .

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*