چهارشنبه، ۰۹ بهمن ۹۸ - ۰۱:۳۰
دیکته درس ض کلاس اول دبستان

 رضا ـ مریض ـ  حوض ـ ریاضی   بعضی  ـ وضو ـ حضرت ـ فضا نورد  ـ اضافه  حاضر  ـ مرضیه ـ  ضربه ـ…

 رضا ـ مریض ـ  حوض ـ ریاضی 

 بعضی  ـ وضو ـ حضرت ـ فضا نورد  ـ اضافه 

حاضر  ـ مرضیه ـ  ضربه ـ  ضعیف 

قاضی ـ راضیه  ـ ضرر ـ  عوض 

امضا ـ  ناراضی  ـ ضربان 

به نام حضرت دوست که هر چه داریم از اوست

پدرم قبل از نماز وضو می گیرد .

من برای سلامتی رضا دعا می کنم .

حضرت محمّد (ص)پیامبر ما است .

دست و صورت خود را با صابون می شوییم تا مریض نشویم .

من قبل از خواندن نماز وضو می گیرم .

حضرت رضا (ع) امام هشتم ما است .

بعضی از بچّه ها ورزش می کردند .

راضیه در درس ریاضی ضعیف است .

صدای ضربان قلب دوستم را شنیدم .

امروز قاضی زود به دادگاه آمد .

مدیر مدرسه پرونده ها را امضا کرد .

خوردن داروی اضافی برای بدن ضرر دارد .

حسن ضربه ی محکمی به توپ زد .

فضا نورد سفینه را به فضا برد .

دوستم رضا بعضی از بچّه ها را به بازی آورد .

من درس ریاضی را دوست دارم .

در حوض دو ماهی قرمز شنا می کنند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.