چهارشنبه، ۰۴ تیر ۹۳ - ۰۵:۳۲

به گزارش خبرگزاری مهر، چهلمین شماره از هفته نامه صوتی حسن رحیم پورازغدی به مناسبت هفتم تیر و شهادت هفتاد و دو تن…

به گزارش خبرگزاری مهر، چهلمین شماره از هفته نامه صوتی حسن رحیم پورازغدی به مناسبت هفتم تیر و شهادت هفتاد و دو تن در حزب جمهوری اسلامی به کالبدشناسی محتوایی صف بندیهای دهه شصت که در شهادت شهید بهشتی به اوج رسید پرداخته و با طرح عناوینی از این قبیل به جوهره
صف بندیهای دهه نود نیز پرداخته است.

این هفته نامه شامل موارد زیر است:
1- تأویل شعارهای دهه شصت به دو معنا
2- تفکر حرفه ای و طبقه بندی شعارها (نسبت ایدئولوژی با عقل، محبت و مدارا، برابری، آزادی و پیشرفت چگونه صورت بندی شد؟)
3- ایدئولوگها از کندیاک تا پوزیتیوستها و سپس مارکس و سوسیالیستها و نسبت آن با تبیین ارزشهای انقلاب اسلامی
4- طرح “دوقطبی سازیهای” قلاّبی جهت دوقطبی “حق وباطل” و “عدل و ظلم”
5- مشروعیت دینی و نقد حاکمیت(قداست ستیزی جهت قداست سازی”بَدیل”)
6- سختی زیستن مؤمنانه در زمانه خود (دین، یک فرضیه میان فرضیه ها نیست)
7- ردیابی خطاهای شخصی و اینهمانی وجود “انقلاب” با ماهیتش
8- درست کیشانی که همواره شبهه دارند و طرح “سفسطه” علیه “بیعت”
9- پارادوکس “براندازی قانونی”، ضربه به سیستم به کمک امکانات سیستم
10- امتناع جمع بندی نظریاتی که حاصل جمع مشترک ندارند(التقاط ایدئولوژیک)
11- اختیارات انقلابی که هدر می رود و بدهکارانی که چون طلبکاران سخن می گویند.
12- ارزشها،”محتوی”دارند یا فقط”اهمیّت”؟(بازی با الفاظ و مدیریت افکار عمومی)
13-“اندیشه های اتوپیک و ایدئولوژیک” همچون “تروریزم”، از غرب آمد
14- هویت آزمایشی و تغییرلهجه از دهه اول تا دهه چهارم جمهوری اسلامی
15- تکثیر حقیقت، معرفت شناسی نسبی گرا و نسخه سازی تقلّبی
16- مفاهیم سیاسی و” کاربرد های مهارناشده”
17- هاله سازی و هاله سوزی(دو تکنیک در تخریب انقلابها)
و ….

هفته نامه صوتی را از http://rahimpour.ir/uploads/haftename_soti_40.mp3 بشنوید!
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.