یکشنبه، ۱۸ خرداد ۹۳ - ۰۷:۰۲

سلامت نیوز: 29 روز پس از آنكه ناظم يك مدرسه در غرب تهران به دليل آزار و اذيت يكي از دانش آموزان دستگير…

سلامت نیوز: 29 روز پس از آنكه ناظم يك مدرسه در غرب تهران به دليل آزار و اذيت يكي از دانش آموزان دستگير شد، هنوز خانواده هاي اين دانش آموزان پسر از طرح شكايت و پيگيري موضوع به دليل حفظ آبرو خودداري مي كنند. اين در حالي است كه قرار است وكلاو مشاوران روانكاو انجمن حمايت از حقوق كودكان به ياري خانواده دانش آموزان مورد آزار قرار گرفته بروند.

قاضي شعبه 79 دادگاه كيفري استان تهران در حال تحقيق از مردي 30ساله است كه متاهل بوده و حدود 2 سال در مدرسه محل حادثه به عنوان ناظم فعاليت مي كرده است. گرچه دستگاه قضايي رسيدگي به اين ماجرا را در دستور كار قرار داده و مديرمدرسه محل حادثه نيز به نشانه همدردي با خانواده ها استعفا كرده است اما به نظر مي رسد پيشگيري از تكرار چنين وقايعي به مراتب مهم تر از مجازاتي باشد كه در قانون به صراحت براي كودك آزاران تعيين شده است.
دكترشيوا دولت آبادي، مديرعامل انجمن حمايت از حقوق كودك به همراه عزيزپناه و ليلاارشد دو عضو ديگر هيات مديره اين انجمن روز گذشته با تاكيد بر اينكه نمي خواهيم بگوييم مدارس ما ناامن است خواستار بررسي همه ابعاد بروز چنين پديده هايي شدند. دكترشيوا دولت آبادي در اين باره گفت: دانستن اينكه حتي يك مدرسه ناامن بوده حق خانواده هاست و بدون ترس از اينكه چنين اطلاع رساني هايي موجب نگراني هايي مي شود بايد بتوانيم با ظرافت بحث را مطرح كرده و بر پيشگيري تمركز كنيم.
اين روانشناس به اضطراب هاي متعددي كه كودكان در مدرسه دارند و گاه ما آن را در اين رفتار مي بينيم كه كلاسي دچارحريق شده ولي دانش آموز مي خواهد ببيند خانم يا آقاي معلم اجازه خروج از كلاس را مي دهد يا نه توضيح داد: پيشنهاد مي كنيم صندوقي در مدارس راه اندازي شود كه بچه ها بتوانند بدون ذكر نام و نشانه يي از خود آزادانه از آنچه نگران شان مي كند يا نسبت به آن اعتراض دارند يا در مواردي چون بحث آزار و اذيت موضوع را گزارش كنند.
دكتردولت آبادي ضمن برشمردن عوارض جانبي اجرايي شدن چنين پيشنهادي افزود: آموزش و پرورش ما بايد بپذيرد در شرايطي كه ما براي دانش آموزان شخصي «امين» نداريم كه آنها بدون واهمه بتوانند مشكلات شان را به آن فرد منتقل كنند براي ارتقاي سطح همدلي و همراهي بين دانش آموزان اين صندوق ها در مدارس تعبيه و تنها در زماني باز شود كه نماينده انجمن اوليا و مربيان يا نماينده خانواده ها و مديرمدرسه حضور داشته باشند و آنها اين نوشته ها را بازبيني كنند.
ليلاارشد، ديگر عضو انجمن حمايت از حقوق كودكان نيز در اين باره گفت: بايد آموزش و پرورش فضاي موجود را بشكند و طرحي نو دراندازد. ما به عنوان فعالان حقوق كودك اين آمادگي را داريم كه در مدارس حاضر شويم و چگونگي كاهش بسترهاي جرم زا و رفتار كودكان، چگونگي مهارت هاي نه گفتن در كودكان آن هم بدون تحميل هزينه مالي به اين وزارتخانه را آموزش دهيم.
وي همچنين تصريح كرد: آموزش و پرورش بايد ديوارهاي بلند و آهني را بشكند و اجازه دهد كه بچه ها از حقوق خود مطلع شوند و خانواده ها بدانند در شرايطي مشابه وضعيتي كه يك ناظم به آزار دانش آموزان پرداخته چه اقدام و واكنشي نشان دهند.
ارشد با اشاره به تجربه هايي چون شهردار مدرسه افزود: بايد به آسيب شناسي طرح هايي نظير شهردار مدرسه در آموزش و پرورش بپردازيم و ببينيم انجمن اوليا و مربيان به جز بحث هاي جلب حمايت هاي مالي والدين چه نظارت هاي موثري مي تواند براي كيفيت فضاي آموزشي داشته باشد كه حتي مانع از بروز پديده يي چون مدرسه اخير شود.
ثريا عزيزپناه ديگر عضو انجمن حمايت از حقوق كودكان نيز در اين باره افزود: الان آموزش و پرورش قول داده كه روانكاوي و مشاوره براي دانش آموزان مورد آزار قرار گرفته انجام شود، اين قول مساعد هم داده شده كه در گرفتن وكيل همراه خانواده ها باشد. همه اين همراهي ها خوب است اما مساله الان تنها به مجازات رساندن مرتكب نيست بلكه تلاش براي آگاه سازي و پيشگيري از موارد مشابه است.
دكتر دولت آبادي نيز در ادامه اين بحث تاكيد كرد: بايد توجه داشته باشيم ناظم اين مدرسه كه الان متهم رديف اول است خود محصول همين چرخه هاي آموزشي كشورمان بوده و بايد به درستي واقعيت ها و آسيب هاي وضع موجود را بررسي كرده و راهكارهاي درست را براي بهبود شرايط استخراج كنيم. در حال حاضر دو نگاه به بچه ها القا مي شود كه يكي نگاه گناه آلود و ديگري نگاه ترس آلود است كه اينها خود اضطراب در فرد توليد مي كند و در چنين شرايطي امكان سوءاستفاده به وجود مي آيد.

منبع: روزنامه اعتماد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.