سه شنبه، ۲۱ مرداد ۹۳ - ۰۵:۰۲

سلامت نیوز: رييس كل سازمان نظام پزشكي با ابراز مخالفت خود نسبت به هرگونه اقدام جرم انگارانه و سلبي در مقابل جامعه پزشكي،…

سلامت نیوز: رييس كل سازمان نظام پزشكي با ابراز مخالفت خود نسبت به هرگونه اقدام جرم انگارانه و سلبي در مقابل جامعه پزشكي، به نمايندگان مجلس كه دراثناي تصويب طرح افزايش نرخ باروري، صرفا به تهديد و ممنوعيت و محدود سازي و روش هاي بازدارنده و تنبيهي متوسل شده اند توصيه كرد كه فرهنگ سازي را با شيوه هاي تشويقي پيش ببرند زيرا در غير اين صورت، فرهنگ سازي با شكست مواجه خواهد شد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد عليرضا زالي، روز گذشته در نشست خبري درباره جرم انگاري مجلس براي جامعه پزشكي در مصوبه ممنوعيت انجام جراحي هاي پيشگيري از بارداري چنين نظر داد: «بارها در مواضع مختلف گفتيم كه سياست هاي جمعيتي كشور بايد با اقدامات ترويجي و ايجابي پيگيري شود. امروز تمام كشورهاي اروپاي غربي با كاهش جمعيت مواجه بوده اما مدل اجرا شده براي مقابله با اين معضل، فرهنگ سازي از نوع ايجابي است زيرا بحث هاي تنبيهي و بازدارنده، معمولابه اصل فرهنگ سازي آسيب مي زند به خصوص در مواردي كه با خلوت زوجين مرتبط است.

سوال اين است كه اگر يك زوج به پزشك مراجعه كنند و مايل به استفاده از روش هاي پيشگيري از بارداري باشند آيا پزشك مي تواند اين خدمت را ارائه ندهد؟ چنين ممانعتي از نظر اخلاق پزشكي مورد تاييد نيست در عين حال كه عمده روش هاي پيشگيري از بارداري، غير جراحي است و كمتر از 3 درصد مداخلات پيشگيري از بارداري، جراحي است كه طبق آمار، اغلب هم با انديكاسيون هاي پزشكي انجام شده است.

به هر حال تغييرات منحني جمعيتي يك بحث جدي و در هم تنيده با منافع ملي كشور است اما امروز حدود يك ميليون و 800 هزار زوج، نابارور هستند كه با كمك دولت، بارور شدن اين افراد مي تواند افزايش منطقي در نرخ باروري ايجاد كند. در عين حال بايد تلاش كنيم كه فرزندآوري در نخبگان جامعه فرهنگ سازي شود زيرا نياز داريم كه براي شكل گيري ذكاوت عمومي اجتماع در سال هاي آتي، فرزندآوري اقشار فرهيخته هم افزايش پيدا كند.

من به عنوان نماينده صنف پزشكان، با هر اقدامي كه منجر به جرم انگاري براي جامعه پزشكي شود مخالفم و چنين اقداماتي بايد تقليل پيدا كند. ما نيازمند اين هستيم كه فارغ از نگاه هيجاني اجازه دهيم كه بحث هاي تحليلي و پژوهشي از درون خود جامعه پزشكي هم به اين سياست گذاري ها ورود پيدا كند در حالي كه امروز تعدادي از اعضاي جامعه پزشكي اين گلايه را دارند كه نتوانستند نظرات فني خود را در اين زمينه ابراز كنند.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.