دوشنبه، ۲۷ مرداد ۹۳ - ۰۴:۱۱

به گزارش میهن پست – در جامعه خیلی از افراد برای کسب روزی حلال شغل هایی را انتخاب می کنند که شاید کمتر…

به گزارش میهن پست – در جامعه خیلی از افراد برای کسب روزی حلال شغل هایی را انتخاب می کنند که شاید کمتر کسی تمایل به انتخاب آن باشد .

در  گوشه ای از این شهرهای پر هیاهو عده ای به شغلی مشغولند که فردا و پس فردا، میزبان تک تک ما و شریک حزن و اشک بازماندگانمان می شوند تا جسمی را مهیای سفر به دیار باقی کنند. زندگی یک غسال می تواند آنقدر پاک و بی آلایش باشد که حتی به مرگ هم طعنه بزند. آقای سیفی پانزده  سال است که به شغل غسالی یا همان مرده شوری در قبرستان بهشت رضای ساری (ملامجدین) مشغول است.

بزرگ ترین آرزوی وی حفظ آبرو و داشتن فرزندان صالح است و بسیار از محیط کار خود راضی بوده و همیشه این جمله را تکرار می کند که«با خدا معامله کرده ام».

با هم تصاویر «امیر علی رزاقی» عکاس خوش ذوق خبرگزاری مهر را تماشا می کنیم.

زندگی یک غسال ایرانی

زندگی یک غسال ایرانی

زندگی یک غسال ایرانی

زندگی یک غسال ایرانی

 

زندگی یک غسال ایرانی

زندگی یک غسال ایرانی

 

زندگی یک غسال ایرانی

زندگی یک غسال ایرانی

 

زندگی یک غسال ایرانی

زندگی یک غسال ایرانی

 

زندگی یک غسال ایرانی

زندگی یک غسال ایرانی

 

زندگی یک غسال ایرانی

زندگی یک غسال ایرانی

 

زندگی یک غسال ایرانی

زندگی یک غسال ایرانی

 

زندگی یک غسال ایرانی

زندگی یک غسال ایرانی

 

زندگی یک غسال ایرانی

زندگی یک غسال ایرانی

 

زندگی یک غسال ایرانی

زندگی یک غسال ایرانی

 

زندگی یک غسال ایرانی

زندگی یک غسال ایرانی

 

زندگی یک غسال ایرانی

زندگی یک غسال ایرانی

 

زندگی یک غسال ایرانی

زندگی یک غسال ایرانی

 

زندگی یک غسال ایرانی

زندگی یک غسال ایرانی

 

زندگی یک غسال ایرانی

زندگی یک غسال ایرانی

 

زندگی یک غسال ایرانی

زندگی یک غسال ایرانی

 

زندگی یک غسال ایرانی

زندگی یک غسال ایرانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.