چهارشنبه، ۲۱ خرداد ۹۳ - ۰۱:۳۴

زن جواني که پس از قتل مردي ميانسال جسد او را به آتش کشيده بود در جلسه دادگاه مدعي شد در دفاع از…

زن جواني که پس از قتل مردي ميانسال جسد او را به آتش کشيده بود در جلسه دادگاه مدعي شد در دفاع از خود مرتکب جنايت شده است.

به گزارش مهر، ساعت 6 بعد از ظهر 11 اسفند ماه سال 86 جسد سوخته مردي در اتوبان تهران- قم کشف شد. در ادامه تيمي از کارآگاهان با حضور در محل کشف جسد متوجه شدند جسد متعلق به مرد ناشناسي بوده است که پس از اينکه در محل ديگري به قتل رسيده به آنجا منتقل و سوزانده شده بود. يک روز پس از کشف جسد زني با مراجعه به پليس آگاهي از ناپديد شدن همسرش به نام احمد خبر داد. او به ماموران گفت همسرم صبح ديروز براي رفتن به محل کارش از خانه خارج شد و ديگر بازنگشت. در اين مدت نيز تلفن همراهش خاموش است. تيم جنايي با بررسي اين شکايت متوجه شدند جسد کشف شده در اتوبان تهران- قم متعلق به احمد است. در ابتدا فرضيه قتل با انگيزه سرقت خودرو مطرح شد و مشخصات خودروي مقتول در اختيار گشتي هاي پليس قرار گرفت.

اولين سرنخ‌ها

ماموران در رديابي هاي خود خودرو مقتول را در حالي که در اتوبان آزادگان رها شده بود کشف کردند. بررسي پرينت تماس هاي مقتول نشان داد مرد ميانسال آخرين بار با خانه زوج جواني به نام هاي سودابه و امير تماس گرفته است.

سودابه و امير به اداره آگاهي احضار شدند که در بازجويي ها ادعا کردند مقتول قرار بود روز حادثه به خانه آنها بيايد و تعدادي قاب عکس را براي فروش ببرد. تماس انجام شده نيز به خاطر همين موضوع بود. با توجه به اينکه هيچ دليلي عليه سودابه و امير نبود بازپرس پرونده آنها را آزاد کرد. دو سال پس از اين جنايت خانواده مقتول درخواست ديه از بيت المال را کردند که پرونده به شعب 1144 دادگاه عمومي فرستاده و در آنجا حکم به پرداخت ديه از بيت المال داده شد. با گذشت پنج سال از اين جنايت امير با مراجعه به اداره آگاهي شهرستان چالوس مدعي شد سودابه با مردي ارتباط پنهاني دارد به همين دليل سودابه دستگير شد و در بازجويي ها راز قتل احمد را فاش کرد.

اعتراف هولناک

او در بازجويي ها مدعي شد احمد قصد آزار و اذيت مرا داشت که من وي را با ضربه هاي چاقو به قتل رسانده و با همدستي مردي به نام سعيد جسدش را به آتش کشيدم.

در ادامه ماموران سراغ سعيد رفتند و متوجه شدند او مدتي پس از قتل در حادثه اي جان خود را از دست داده است. با تکميل تحقيقات پرونده براي محاکمه به شعبه 71 دادگاه کيفري فرستاده شد. جلسه دادگاه به رياست قاضي عزيز محمدي و با حضور چهار قاضي مستشار برگزار شد.

تشريح کيفرخواست

در ابتداي جلسه نماينده دادستان با تشريح کيفرخواست گفت: در اين پرونده سودابه 35 ساله متهم به مباشرت در قتل عمدي احمد، سرقت 200 هزار تومان، جنايت بر ميت و رابطه نامشروع است. با توجه به محتويات پرونده براي وي تقاضاي مجازات قانوني را دارم. سپس اولياي دم در جايگاه قرار گرفته و براي قاتل تقاضاي قصاص کردند. قاضي عزيز محمدي با تفهيم اتهام به سودابه از او خواست به دفاع از خود بپردازد که زن جوان گفت: همه اتهامات به غير از رابطه نامشروع را قبول دارم.

جزئيات يک قتل

سودابه در خصوص روز حادثه نيز گفت: مقتول مغازه عمده فروشي داشت و من از او لباس مي گرفتم و مي فروختم. صبح روز حادثه او براي بردن حدود 50 قاب عکس به خانه مان آمد. وقتي وارد خانه شديم متوجه شدم احمد قصد آزار و اذيت مرا دارد به همين خاطر از او خواستم اجازه دهد چشمانش را ببندم تا خواسته اش را قبول کنم او هم پذيرفت. با روسري چشمانش را بستم و با کاردي که از آشپزخانه برداشته بودم دو ضربه به بدنش زدم وقتي جان سپرد موضوع را به سعيد گفته و با کمک او جسد را به آتش کشيديم.

رئيس دادگاه: اگر مقتول قصد آزار و اذيت تو را داشت چرا پس از بستن چشمانش از محل فرار نکردي؟
سودابه: هيچ راهي براي فرار نداشتم.
رئيس دادگاه: پس از دستگيري مدعي شدي براي اينکه بتواني با مرد غريبه اي همخانه شوي دينت را به مسيحيت تغيير داده اي؟
سودابه: زماني که دستگير شدم شيشه کشيده بودم و اين حرف ها را براساس توهم شيشه گفتم.
رئيس دادگاه: بعد از قتل چرا موضوع را به پليس نگفتي؟
سودابه: من قصد کشتن مقتول را نداشتم حتي مي خواستم موضوع را به پليس اطلاع دهم که سعيد مانع من شد.

پس از آخرين دفاعيات متهم و وکيل مدافعش قضات دادگاه براي صدور حکم وارد شور شدند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.