شنبه، ۳۰ فروردین ۹۳ - ۱۱:۰۰

<p style=”text-align: center;”>
<img alt=”htc-optical-zoom” src=”images/uploads/Image/93/01/30/htc-optical-zoom.jpg” style=”width: 600px; height: 377px;” /></p>
<blockquote>
<p style=”text-align: justify;”>
دوربین یکی از مهمترین فاکتورهای انتخاب یک تلفنهوشمند در میان کاربران است، از اینرو تولیدکنندگان در حال ایجاد و بکارگیری فناوریهای جدیدی هستند تا از این طریق کاربران را به سمت محصولات خود جذب کنند. اچتیسی نیز جزو این کمپانیها است که سعی دارد تا نه با اضافه کردن رزولوشن دوربین، بلکه با فناوریهای دیگری دوربین خود را بر رقبا چیره کند.</p>
</blockquote>

<p style="text-align: center;">
<img alt="htc-optical-zoom" src="images/uploads/Image/93/01/30/htc-optical-zoom.jpg" style="width: 600px; height: 377px;" /></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">
دوربین یکی از مهمترین فاکتورهای انتخاب یک تلفنهوشمند در میان کاربران است، از اینرو تولیدکنندگان در حال ایجاد و بکارگیری فناوریهای جدیدی هستند تا از این طریق کاربران را به سمت محصولات خود جذب کنند. اچتیسی نیز جزو این کمپانیها است که سعی دارد تا نه با اضافه کردن رزولوشن دوربین، بلکه با فناوریهای دیگری دوربین خود را بر رقبا چیره کند.</p>
</blockquote>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *