یکشنبه، ۱۵ تیر ۹۳ - ۰۷:۵۰

سلامت نیوز: کشور ما به تازگي از نظر پوشش فراگير بيمه اي با پوشش ۹۸ درصدي مورد تأييد سازمان بهداشت جهاني قرار گرفته…

سلامت نیوز: کشور ما به تازگي از نظر پوشش فراگير بيمه اي با پوشش ۹۸ درصدي مورد تأييد سازمان بهداشت جهاني قرار گرفته است.

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران با بيان اين مطلب به خراسان گفت: با اجراي طرح بيمه سلامت همگاني شرايطي فراهم شد که همه افراد بدون بيمه در کشور که براساس آمار بين 6 تا 10 ميليون نفر را شامل مي شود زير پوشش اين بيمه قرار بگيرند.

انوشيروان محسني بندپي گفت: اجراي طرح بيمه سلامت تکليفي قانوني بوده که بر مبناي آن بايد افراد خارج از چتر حمايتي بيمه زير پوشش بيمه فراگير قرار بگيرند بنابراين به توصيه سازمان بهداشت جهاني، تکليف قانون و همچنين توصيه مقام معظم رهبري که بر پوشش بيمه همه گير تاکيد داشتند اين افراد زير چتر حمايت بيمه قرار گرفتند و با اين اتفاق احساس رضايت مندي و اعتماد و آرامش در جامعه ايجاد شد.

محسني بندپي با بيان اين که نقاط ضعف اين قانون در شرايط فعلي پوشش بيمه اي افراد نيست افزود: کيفيت خدماتي که به بيمه شدگان ارائه مي شود از نکات مهمي است که اکنون بايد به آن توجه شود، علاوه بر اين پايين آمدن خطاي پزشکي، کاهش تقاضاي القايي بيماران، رعايت حق و حقوق بيمه شدگان در دريافت خدمات، اجراي عملي منشور اخلاقي بيمار و رعايت استانداردها و راهنماهاي باليني به نحوي که ضرورت ارائه خدمات درماني و پزشکي منطبق بر نظر راهنماهاي باليني صورت بگيرد از جمله موضوعاتي است که در شرايط فعلي بايد توجه شود.

وي با تاکيد بر فرهنگ سازي به منظور رفع مشکلات خدمات رساني به افراد تحت پوشش افزود: خود مراقبتي آگاهانه مردم و اعتماد به تشخيص پزشکان بخش دولتي مهم ترين نکاتي است که بايد درباره آن فرهنگ سازي صورت گيرد. اگر تا کنون به دليل شرايط بخش درمان کشور از جمله نبود پزشک به ميزان لازم در بيمارستان هاي دولتي و خدمت پزشکان در بخش هاي مختلف و تعرفه هاي پايين بيمارستان هاي دولتي اين اعتماد وجود نداشت اما هم اکنون با حمايت دولت و افزايش حدود 44 درصدي تعرفه هاي دولتي، پرداخت ما به التفاوت ويزيت و حق ا لعلاج جراحي ها، ماندگاري پزشکان و دريافت همزمان حقوق، شرايطي فراهم شده که مردم به بيمارستان هاي دولتي نيز اعتماد داشته باشند .بنابراين دليلي ندارد که تشخيص و کيفيت درمان در بخش دولتي يا خصوصي تفاوت داشته باشد.

وي درباره وضعيت بيمه همگاني سلامت در ديگر کشور ها نيز توضيح داد: سازمان بهداشت جهاني کشورها را به لحاظ پوشش در منطقه خودشان به چند منطقه تقسيم بندي کرده که کشور ما در حوزه مديترانه شرقي قرار گرفته است. در ميان اين کشورها فقط چند کشور عربي مانند عربستان، کويت و قطر و کشورهاي اروپايي پوشش فراگير بيمه اي دارند و ايران هم با اجراي قانون بيمه همگاني سلامت به تازگي از نظر پوشش فراگير بيمه اي به تاييد سازمان بهداشت جهاني رسيده است. وي مي افزايد: اکنون بيش از 98 درصد پوشش بيمه درمان در کشور کامل شده است و تلاش مي کنيم تا اين رقم را به ۱۰۰ درصد برسانيم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.