یکشنبه، ۲۵ خرداد ۹۳ - ۰۷:۵۹

سلامت نیوز: رحمت الله حافظي پس از بازديد از خط توليد اسكانيا‏ گفت: متاسفانه در چند سال اخير مقداري در حوزه توليدات خودرو…

سلامت نیوز: رحمت الله حافظي پس از بازديد از خط توليد اسكانيا‏ گفت: متاسفانه در چند سال اخير مقداري در حوزه توليدات خودرو ولنگاري داشتيم و كساني كه بايد پاسخگو باشند خيلي احساس تكليف نمي كردند.

براي توليد كننده داخلي خودرو فرش قرمز پهن شد. رييس كميسيون سلامت‏ محيط زيست و خدمات شهري شوراي شهر تهران با اشاره به اينكه بر اساس بازديد صورت گرفته، شاسي و موتور اتوبوس اسكانيا 100 درصد وارداتي است و استانداردهاي لازم را دارد و از اين منظر جاي هيچ گونه نگراني نيست، گفت: طراحي اتاق اين اتوبوس بر اساس استعداد و ظرفيت نيروهاي فني در داخل كشور و استانداردهاي شركت مادر تعريف شده است اما سازمان ملي استاندارد براي طراحي اتاق اتوبوس ها استانداردي را اعلام نكرده است. وي با اشاره به اينكه نكته مهم در مورد تمامي اتوبوس هاي درون و برون شهري معاينه فني آنهاست، ادامه داد: متاسفانه به دليل نبود نظارت بر عملكرد اين مراكز مشكلاتي پيش مي آيد كه قابل پذيرش نيست. مثلازماني كه تابلوي برق اتوبوس دستكاري مي شود يا مخزن سوخت آن از 700 ليتر به 1400 ليتر افزايش مي يابد و به بمب متحرك تبديل مي شود و مراكز معاينه فني به راحتي با وجود اين دستكاري هاي فني در اتوبوس برگه معاينه فني را صادر مي كنند، چه توجيهي وجود دارد؟! اگر اين اتوبوس به هر دليلي دچار سانحه شود چه كسي پاسخگو است؟ بدون شك سهم مراكز معاينه فني بسيار زياد است و بايد مراجع قضايي علاوه بر برخورد با اين مراكز به صورت جدي به اين موضوع ورود كند.

سرنوشت واژگوني اسكانيا در بزرگراه آزادگان
او همچنين در مورد اتوبوس شهري واژگون شده در بزرگراه آزادگان نيز در مورد ادعاي برخي مسافران اين اتوبوس كه اظهار كرده اند كه به دليل كنده شدن شيشه اتوبوس و پرتاب مسافران از عمده ترين دلايل آسيب ديدن مسافران بوده است، گفت: براساس آنچه كه در خط توليد اتوبوس شهري اسكانيا از نزديك مشاهده كرديم، بايد بگويم اگر ذرات شيشه روي چارچوب قاب اتوبوس وجود داشته باشد اين نظريه رد شده و صحت ندارد ولي اگر ذرات شيشه وجود نداشته باشد گفته دوستان درباره عدم استاندارد شيشه هاي اتوبوس صحت دارد كه موجب شده است مسافران به بيرون پرتاب شوند. بدون شك درباره اين موضوع مجددا نياز است بررسي شود تا اظهارنظر كاملاكارشناسانه باشد. اين عضو شورا ادامه داد: اما در مورد اينكه شيشه ها به صورت خنجر موجب شده است تا بسياري از مسافران را دچار حادثه كند بايد بگويم تمامي اين موارد اعم از شيشه ها و نوع صندلي كه تلفات زيادي را برجاي گذاشته است بايد توسط كارشناسان قضايي و حقوقي در مسير قانوني بررسي شود تا نتيجه اعلام شود اما با وجود تمامي موارد مطرح شده در اين حادثه آنچه نبايد از آن غافل بود سهم عمده راننده است كه وضعيت جسمي و روحي مناسبي نداشته است. او گفت: راننده در روز حادثه در حين رانندگي با تلفن همراه خود صحبت مي كرد و بايد از طريق قاضي مجوز بررسي مكالمات صادر شود تا ميزان سهم راننده در اين حادثه به طور دقيق مشخص شود. سرعت غير مطمئنه اتوبوس در روز حادثه از سوي پليس اعلام شده است كه اين مساله توسط اظهارنظر مسافران نيز تاييد شده است با اين حال براساس آنچه در بازديد از خط توليد اين اتوبوس مشاهده شد براي مشخص شدن ميزان سهم اتوبوس و راننده گزارشات به صورت كارشناسي بايد مجددا بررسي شود.

استاندارد ما استاندارد نيست
او همچنين با اشاره به اينكه استاندارد در كشور ما استاندارد نيست و بايد سختگيرانه تر شود، گفت: آستانه تحمل مردم ديگر اين قبيل اتفاقات را نمي پذيرد كه به خاطر سهل انگاري هر روز شاهد رخداد يك حادثه با اتوبوس ها يا هر وسيله ديگر باشد: براي مردم ديگر اين حوادث قابل تحمل نيست. از اين رو از سازمان استاندارد انتظار مي رود با بازنگري استانداردهاي ملي و سختگيري بيشتر مانع از وقوع حوادث بعدي شود.
منبع: روزنامه اعتماد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.