پنجشنبه، ۱۹ تیر ۹۳ - ۰۷:۲۹

 طبق آخرین تحقیقات پژوهشگران مزاج رحم در زنان نازا اغلب سرد بوده است ،به این ترتیب می‏‌توان با نگرشی جدید به درمان زوجین…

670px Be Cold Hearted Step 4  سردی مزاج علت بروز نازایی در زنان طبق آخرین تحقیقات پژوهشگران مزاج رحم در زنان نازا اغلب سرد بوده است ،به این ترتیب می‏‌توان با نگرشی جدید به درمان زوجین نازا پرداخت.

 

 به گزارش مجله پزشکی دکتر سلام با توجه به شیوع سردی مزاج در زنان نازا و شیوع سوء مزاج بارد رطب در رحم زنان نازا، وجود این علائم در زنان، می‏ تواند پیش‏بینی کننده نازایی باشد. همچنین با کاربرد اقدامات پیشگیری کننده و درمانی این سوء مزاج، مبتنی بر متون طب سنتی می‏‌توان با نگرشی جدید به درمان زوجین نازا پرداخت.

در پژوهش صورت گرفته، شایع‌ترین سوء مزاج رحم در زنان نازا در بین سوء مزاج‌های مفرد، سوء مزاج بارد و سوء مزاج رطب بوده و این شاخص در بین سوء مزاج‏های مرکب، بارد رطب بود؛ همچنین ارتباط معنا‏داری بین مزاج شخص و مزاج رحم به دست آمد.

با توجه به اهمیت رحم در لانه‌گزینی جنین و افزایش قدرت باروری، به نظر می‌رسد دست‏یابی به روش‏های عینی برای ارزیابی وضعیت سلامت رحم می‌‏تواند در بالا بردن موفقیت روش‌های درمانی نقش بسزایی داشته باشد، لذا این پژوهش با هدف بررسی وضعیت و تعیین ارتباط بین مزاج شخص و رحم در زنان نابارور مراجعه کننده به درمانگاه ناباروری بیمارستان ولیعصر(عج) انجام شد.

این مطالعه به شکل توصیفی- تحلیلی (مقطعی) در درمانگاه طب سنتی بیمارستان امام خمینی(ره) با همکاری درمانگاه ناباروری بیمارستان ولیعصر(عج) انجام شد.

اطلاعات افراد از طریق پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت و مزاج فرد و مزاج رحم ۵۴ زن نازا تعیین شد. فراوانی سوء مزاج‏‌های رحمی و ارتباط بین مزاج و مزاج رحم نیز به دست آمد.

تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم ‏افزار و فراوانی متغیرهای کمی با میانگین و انحراف معیار و فراوانی متغیرهای کیفی با تعداد و درصد بیان شد.

نتایج این تحقیقات در هفدهمین شماره مجله زنان مامایی و نازایی ایران منتشر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.