شنبه، ۲۸ تیر ۹۳ - ۱۲:۳۵

به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، جابربن عبدا… انصاري مي گويد: به راستي که از رسول خدا(ص) درباره علي عليه السلام فضيلت هايي…

به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، جابربن عبدا… انصاري مي گويد: به راستي که از رسول خدا(ص) درباره علي عليه السلام فضيلت هايي شنيدم که اگر يکي از آن ها در مردم بود به همان اکتفا مي کردند از قبيل فرمايش آن حضرت: به هر که مولا منم، علي است مولاي او و فرمايش ديگرش: علي نسبت به من به جاي هارون است نسبت به موسي و فرمايش ديگرش: علي از من است و من از او و فرمايش ديگرش: علي مانند خود من است؛ فرمانبري از او فرمانبري از من است و نافرماني از دستور او، نافرماني از دستور من است و فرمايش ديگرش: جنگ علي، جنگ خداست و صلح علي، صلح خدا و فرمايش ديگرش: دوست علي دوست خداست و دشمن علي دشمن خدا و فرمايش ديگرش: علي حجت خدا و جانشين اوست، در ميان بندگانش و فرمايش ديگرش: دوست داشتن علي ايمان است و کينه او را به دل گرفتن، کفر و فرمايش ديگرش:حزب علي حزب خداست و حزب دشمنان علي حزب شيطان است و فرمايش ديگرش: علي با حق است و حق با علي است اين دو از هم جدا نمي شوند تا در کنار حوض بر من وارد شوند و فرمايش ديگرش: علي تقسيم کننده بهشت و آتش است و فرمايش ديگرش: هر کس از علي جدا شود، در حقيقت از من جدا شده است و هر کس از من جدا شود در واقع از خداي عزوجل جدا شده است و فرمايش ديگرش: فقط پيروان علي در روز قيامت رستگارند.

(الخصال الممدوحة و المذمومة، باب ثلاثه عشره خصله، ج۵)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.