شنبه، ۲۰ دی ۹۳ - ۰۱:۱۱

به گزارش میهن پست – عباسعلی کدخدایی مشاور عالی دبیر شورای نگهبان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در یادداشتی که در اختیار…

به گزارش میهن پست – عباسعلی کدخدایی مشاور عالی دبیر شورای نگهبان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داد، به هجمه های اخیر به سپاه و بسیج واکنش نشان داد.

در این یادداشت آمده است:

باسمه تعالی
نام انقلاب اسلامی با نهادها و هنجارهایی گره خورده که بدون تصور آنها درک مناسب از انقلاب اسلامی نیز ناممکن می نماید، نهادهایی چون سپاه پاسداران، جهاد سازندگی و ولایت فقیه. اصولا انقلابها در جهان دارای شاخص هایی هستند که با تصور آنها می توان تصویر روشنی از آن انقلاب رسید و رابطه انقلاب اسلامی ایران با سپاه نیز این گونه است.

سپاه پاسداران مولود مبارک انقلاب اسلامی است و جدایی آن از انقلاب چون آرامش است برای موج. سپاه پاسداران قبل از اینکه یک نهاد باشد یک مفهوم است، قبل از اینکه یک سازمان باشد یک فکر است، قبل از اینکه یک ساختار باشد یک انگیزه است که خود چونان موتور محرکه ای برای دفاع از دستاوردهای مبارک و عظیم انقلاب اسلامی در حرکت می باشد. فکری که بر پایه های الهی- اسلامی بنیان نهاده شده است و انگیزه ای که در صراط مستقیم رحمان جوشش دارد و از این رو چنین فکر و ایده ای با پف پایان نمی پذیرد.

نهاد سپاه که امروزه در قالب ساختاری عموما نظامی دیده می شود نتیجه این نوع تفکر انقلابی – اسلامی بوده و فرع بر آن و به همین خاطر نابودی احتمالی این ساختار الزاما نابودی این بنیان مرصوص را در پی نخواهد داشت. بنابر این باید گفت دشمنانی که درصدد نابودی سازمان سپاه هستند ولو در صورت احتمال موفقیت قادر نخواهند بود که فکر و انگیزه را از بین ببرند چرا که ریشه های الهی این فکر در اعماق روح و جان بسیاری از رادمردان ریشه دوانده است.

نهاد سپاه پاسداران از بدو تشکیل به دلیل رویارویی با دشمنان داخلی و خارجی همیشه مورد غضب و خشم کینه توزان قرار داشت لیکن آنچه عجیب و غیر منصفانه می نماید سخنان و عناوین ناصواب برخی مسئولین می باشد که چه در دولت قبل و چه در این دولت نسبت به این راست قامتان ایثار و جهاد و شهادت داده می شود و اسف بارتر اینکه برخی رسانه های همسو نیز بر این روش غیر منصفانه و نهج ناپسند می دمند و این سوال ایجاد می شود که آیا وجود سپاه مگر به جز خدمت، زحمتی برای دوستان ایجاد نموده است!؟

فراموش نکنیم راهبرد لایتغیر سپاه همان است که از آغاز در قانون اساسی آمده است و آن اینکه سپاه نگهبان انقلاب و دستاوردهای آن است و اقتضای این پاسداری اینکه هر روز در صحنه ای حضور داشته باشد و نه اینکه صرفا پاسدار سلاح باشد و غرق در ساختار ظاهری. سپاه چه با سلاح و چه بی سلاح در پاسداری از انقلاب و دستاوردهای آن جهاد خواهد کرد و عناوین و درجات و ظواهر او را فریب نخواهد داد. آنچه امروز مشاهده می شود این حضور مدبرانه و سازنده در عرصه های مختلف است که همه برای پیشبرد اهداف مقدس اسلامی است.

سپاه اگر تقنگ دارد آنرا در پاسداری از نظام و دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی به کار خواهد برد.

سپاه اگر پول دارد آنرا در جهت تامین منافع ملی نظام هزینه خواهد کرد.

و سپاه اگر رسانه دارد آنرا در خدمت به انقلاب اسلامی به کار می برد.

پس نباید هراسید و خوف به دل راه داد اگر مشاهده شود سپاه در چند عرصه فعال است چرا که همه در راستای دفاع از انقلاب و دستاوردهای آن می باشد.

باید گفت سپاه با موشک و بدون موشک سپاه است و مقتدر، سپاه با هسته ای و بدون آن سپاه است و سر افراز، چرا که سپاه با نیروی الهی خود زنده است و نه با ظواهر نظامی و امنیتی. آنچه دشمن امروز خوف دارد از سپاه نه از پول است و نه از تفنگ و نه از رسانه او. ترس دشمن از فکر سپاه است که در اندیشه آزاد مردان و آزاد زنان جهان جاری شده و موجب انگیزه های فراوانی گشته تا یوغ استثمار غرب را به دور افکنده و بر پای خود راست قامت بایستند هانگونه که در سرزمین مقدس اسلامی ما نیز داستان اینگونه رقم خورد.

سپاه امروز سپاه آرمان ها است، آرمانهایی که با مذاکره از بین نخواهند رفت. سپاه امروز سپاه ارزش هاست، ارزشهایی که با جان و نه با سلاح از آن پاسداری می شود. سپاه امروز سپاه فکر است، افکاری که در زلال اندیشه آزاد مردان و آزاد زنان جهان جاری شده است.

سپاه دیگر یک فرد و یا یک سازمان نیست، همه ایران اسلامی امروز سپاه است و دیگر هجمه و توطئه در براندازی آن کارگر نخواهد بود. امروز همه باید از این سروستان راست قامتان نظام حمایت کنیم و آنرا آماج کینه و هجمه قرار ندهیم، چرا که حمایت از سپاه حمایت از فکر الهی است، حمایت از سپاه حمایت از ارزشها است و حمایت از سپاه حمایت از آرمانهای مردم مسلمان و در نهایت حمایت از نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد.

عباسعلی کدخدایی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *