سه شنبه، ۰۶ خرداد ۹۳ - ۰۱:۱۳

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدحسن هاشمی در نخستین نشست مشترک وزیر بهداشت و مسئولان وزارت بهداشت و اعضاء بوردهای تخصصی و هیئت…

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدحسن هاشمی در نخستین نشست مشترک وزیر بهداشت و مسئولان وزارت بهداشت و اعضاء بوردهای تخصصی و هیئت مدیره انجمن های متخصصین زنان و مامایی، گفت: در مورد میزان سزارین در ایران، همانند سیاستهای جمعیتی افراط و تفریط وجود دارد. به خصوص در بخش خصوصی در مورد میزان سزارین با مشکلات بیشتری روبرو هستیم.

وی افزود: نگرانی در مورد نحوه زایمان طبیعی نیز کم نیست. ضروری است تعیین تکلیفی در مورد کاهش میزان خطرات زایمان طبیعی صورت گیرد.

هاشمی با بیان اینکه موفقیت در گرو همکاری تیمی در این حوزه است، خاطرنشان کرد: به نظر می رسد باید واقع بینانه به این مسائل نگاه کنیم. در خصوص راهکارهایی که منجر به کاهش آسیب در اجرای بسته زایمان طبیعی می شود و حمایت از پوشش داروهای ناباروری در سیکلهای درمانی زوجهای نابارور باید همفکری جدی صورت گیرد. همچنین میزان سزارین در بخش خصوصی باید محدود شود و در ارزشیابی بیمارستانها، نسبت سزارین به زایمان فیزیولوژیک لحاظ گردد.

وزیر بهداشت ضمن بیان اینکه معاونت درمان وزارت بهداشت نیز با جدیت این روند را دنبال می کند، توضیح داد: ظرف حداقل 10 سال باید از نظر میزان سزارین به عددی برسیم که از نظر علمی قابل دفاع باشد.

وی تاکید کرد: نحوه بکارگیری و آموزش متخصصان زنان و تعرفه های ناعادلانه برای ماماها و متخصصان به نوعی نیازی القایی و فرهنگی نادرست را در جامعه ایجاد کرده است که همه مردم تصور کنند سزارین مناسب و زایمان طبیعی با درد و رنج همراه است و این باور و فرهنگ نادرست ما را امروز به نقطه ای رسانده است که بیش از 70 درصد زایمانها در کشور به روش سزارین انجام می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.