جمعه، ۰۲ خرداد ۹۳ - ۰۱:۰۶

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و هفتمین همایش معاونین غذا و دارو و مدیران دارویی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور از تاریخ 31/2/93…

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و هفتمین همایش معاونین غذا و دارو و مدیران دارویی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور از تاریخ 31/2/93 تا 1/3/93 در شهر مشهد مقدس با اولویت مدیریت بهینه عملیات اجرائی امور دارویی و تجهیزات پزشکی در تحول نظام سلامت برگزار گردید.

در پایان این همایش دو روزه، معاونین غذا و دارو و مدیران دارویی کشور ضمن استقبال از طرح تحول نظام سلامت و آمادگی کامل برای اجرای دستورالعملهای مربوط به آن، بیانیه ای صادر کردند.

برای در تثبیت جایگاه مدیریت تجهیزات پزشکی در معاونت غذا و داروی دانشگاه تبیین شرح وظایف و چارت تفصیلی آن و سازماندهی بهینه امور نظارتی در دانشگاهها، پیگیری لازم توسط سازمان غذا و دارو صورت پذیرد.

ضرورت تدوین و ابلاغ هر چه سریعتر دستورالعمل جامع مدیریت داروخانه های بیمارستانی با محوریت معاونتهای غذا و دارو همراه با تفکیک درآمدهای دارویی و ملزومات پزشکی و لزوم پاسخگویی سازمان و معاونین غذا و دارو، با همکاری معاونت های درمان و توسعه منابع انسانی وزارتی مورد تاکید قرار گیرد.

تدوین دستورالعملهای مربوط به چگونگی تنظیم فارماکوپه بیمارستان در اولویت برنامه های اجرایی تحول نظام سلامت قرار گرفته و آموزشهای لازم به دانشگاهها برای انجام آنها داده شود. (با مشارکت دانشگاههای قطب)
ضمن تنظیم فهرست اقلام و ملزومات و تجهیزات پزشکی در بیمارستانها و قیمت گذاری بهینه آنها ، برنامه های نظارتی مربوط به اجرای این مهم تقویت شود.

برای ارتقای کیفی ارائه خدمات دارویی در بیمارستانها ، بخش دارویی بیمارستانی در تجمیع کلیه امور دارو و تجهیزات پزشکی بیمارستانها با جذب متخصصین و کارشناسان و پرسنل فنی داروسازی در قالب مدیریت یکپارچه استقرار یابد.

تجهیز و ارتقای توانمندی آزمایشگاههای کنترل غذا و داروی دانشگاه ها برای انجام تکالیف قانونی برنامه پنجم توسعه از جمله امکان کنترل میزان باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی در اولویت قرار گیرد.

در راستای تحقق اجرای تحول نظام سلامت در امور دارو و جلوگیری از بروز کمبود کاذب دارویی در بیمارستانها سیستم نرم افزاری اطلاع رسانی دارو و سموم تقویت شود .

برنامه های نظارتی مربوط به بررسی و کنترل نسخ پزشکی و رفتارهای غیر علمی در جهت افزایش مصارف القایی دارو و تجهیزات پزشکی غیر ضروری تدوین و به طور مؤثری پیگیری گردد .

برای ارزیابی عملکرد معاونت غذا و دارو دانشگاهها در راستای ارتقاء خدمت رسانی به مردم خصوصاً در طرح تحول نظام سلامت، شاخصهای عملکردی و فرآیندی طی برنامه زمانبندی، تدوین و به دانشگاهها ابلاغ گردد. ضمناً پیشنهاد می شود سازمان در یک برنامه زمانی معین نسبت به ایجاد سیستم نرم افزاری ارزیابی دانشگاهها اقدام و در پایان سال جاری، ارزیابی آزمایشی را اجرا ، و از سال بعد آن را به صورت رسمی عملیاتی نماید.

پیشنهاد می شود تأمین نیروی انسانی و ایجاد فضای فیزیکی مناسب و منابع مالی لازم در حوزه دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی جهت اجرایی نمودن طرح تحول نظام سلامت توسط سازمان پیگیری و مساعدت لازم صورت پذیرد.
با توجه به اهمیت نظارت و کنترل تأمین و توزیع دارو در بیمارستانها، معاونتهای غذا و دارو دانشگاهها نسبت به ایجاد داشبورد اطلاعات دارویی بیمارستانی اقدام نمایند.

پیشنهاد می گردد سازمان غذا و دارو جهت اجرایی نمودن برنامه نسخه نویسی الکترونیک نسبت به حمایت دانشگاههای داوطلب اقدام نماید.

جهت تسریع در تهیه دارونامه بیمارستانی (توسط کمیته های دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی) با رویکرد داروهای پرمصرف و پرهزینه، بهره گیری بیشتر از همکاری معاونتهای آموزشی و درمان  در آموزش و توجیه کارکنان مورد پیگیری قرار گیرد.

در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خصوصاً ماده 27 آن آئین نامه مربوطه از سوی سازمان غذا و دارو تدوین و تصویب آن از مراجع  ذی صلاح پیگیری گردد.

پیشنهاد می گردد به منظور رفع چالشها و به روز رسانی قوانین موضوع مواد و فرآورده های سلامت محور نسبت به بازنگری قوانین مربوطه در دراز مدت، تشکیل کارگروه تدوین فرمتهای دادخواست یکسان برای تمامی معاونتهای غذا و دارو، توسط سازمان صورت پذیرد.

با توجه به ضرورت اطلاع رسانی به روز، پیشنهاد می گردد ایجاد مسئول روابط عمومی مستقل در معاونتهای غذا و دارو صورت پذیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.