سه شنبه، ۱۰ تیر ۹۳ - ۰۱:۲۱

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران ارومیه، اميرپور ديلمي گفت: نهادهاي دولتي به تنهايي قادر به عبور دادن کشور از بحران آب نيستند و…

به
گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران ارومیه، اميرپور ديلمي گفت: نهادهاي دولتي به
تنهايي قادر به عبور دادن کشور از بحران آب نيستند و اين موضوع با نگاه و عزم ملي
مردم و مسؤولين ميسر خواهد شد
.

ديلمي
با اشاره به موقعيت جغرافيايي کشور و به تبع آن استان آذربايجان غربي اظهار داشت:
با وجود اينکه آذربايجان غربي به عنوان دومين استان پر آب کشور مطرح است، هم اکنون
با کمبود شديد منابع آب مواجه است
.

وي
افزود: در حال حاضر بحران آب در منطقه سلماس، مياندوآب، مهاباد و پايين دست شبکه
اروميه محسوس تر است و کشاورزان اين مناطق به شدت با مشکل کم آبي مواجه هستند
.

ديلمي
با اشاره به اينکه فقدان آب، بخش کشاورزي را به شدت تحت تاثير قرار مي دهد افزود:
متاسفانه 92درصد آب در بخش کشاورزي به مصرف مي رسد و اين درحالي است که راندمان آب
در اين بخش بين 27 تا 33 درصد است، که رقم بسيار پاييني است
.

وي
بهبود روش هاي آبياري و تغيير الگوي کشت را از راهکارهاي مهم براي صرفه جويي و
افزايش راندمان آب در بخش کشاورزي ذکر کرد و افزود: اميد است با اقدامات مهم و
اصولي در اين زمينه مخاطرات احتمالي پيش رو از جمله خشکي درياچه اروميه به تهديدي
براي بخش کشاورزي در اين منطقه تبديل نشود/س
.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.