چهارشنبه، ۱۹ شهریور ۹۳ - ۱۱:۰۸

به گزارش میهن پست – گاهی برای شما اتفاق افتاده است که با دوربین عکاسی و یا با دوربین تلفن همراهتان عکس های…

به گزارش میهن پست – گاهی برای شما اتفاق افتاده است که با دوربین عکاسی و یا با دوربین تلفن همراهتان عکس های خلاقانه و دیدنی را از طبیعت اطافتان ثبت کرده باشید.

در این پست برای شما عکس هایی از همین دسته که مردم نقاط مختلف جهان با خلاقیت خود از ابرهای زیبا و دیدنی آسمان آبی اطرافشان گرفته و نمادهایی زیبا را به ثبت رسانده به نمایش گذاشته ایم .

عکاسی خلاقانه و شوخی با ابرهای زیبا و دیدنی

عکاسی خلاقانه و شوخی با ابرهای زیبا و دیدنی

 

عکاسی خلاقانه و شوخی با ابرهای زیبا و دیدنی

عکاسی خلاقانه و شوخی با ابرهای زیبا و دیدنی

 

عکاسی خلاقانه و شوخی با ابرهای زیبا و دیدنی

عکاسی خلاقانه و شوخی با ابرهای زیبا و دیدنی

 

عکاسی خلاقانه و شوخی با ابرهای زیبا و دیدنی

عکاسی خلاقانه و شوخی با ابرهای زیبا و دیدنی

 

عکاسی خلاقانه و شوخی با ابرهای زیبا و دیدنی

عکاسی خلاقانه و شوخی با ابرهای زیبا و دیدنی

 

عکاسی خلاقانه و شوخی با ابرهای زیبا و دیدنی

عکاسی خلاقانه و شوخی با ابرهای زیبا و دیدنی

 

عکاسی خلاقانه و شوخی با ابرهای زیبا و دیدنی

عکاسی خلاقانه و شوخی با ابرهای زیبا و دیدنی

 

عکاسی خلاقانه و شوخی با ابرهای زیبا و دیدنی

عکاسی خلاقانه و شوخی با ابرهای زیبا و دیدنی

 

عکاسی خلاقانه و شوخی با ابرهای زیبا و دیدنی

عکاسی خلاقانه و شوخی با ابرهای زیبا و دیدنی

 

عکاسی خلاقانه و شوخی با ابرهای زیبا و دیدنی

عکاسی خلاقانه و شوخی با ابرهای زیبا و دیدنی

 

عکاسی خلاقانه و شوخی با ابرهای زیبا و دیدنی

عکاسی خلاقانه و شوخی با ابرهای زیبا و دیدنی

 

عکاسی خلاقانه و شوخی با ابرهای زیبا و دیدنی

عکاسی خلاقانه و شوخی با ابرهای زیبا و دیدنی

 

عکاسی خلاقانه و شوخی با ابرهای زیبا و دیدنی

عکاسی خلاقانه و شوخی با ابرهای زیبا و دیدنی

 

عکاسی خلاقانه و شوخی با ابرهای زیبا و دیدنی

عکاسی خلاقانه و شوخی با ابرهای زیبا و دیدنی

 

عکاسی خلاقانه و شوخی با ابرهای زیبا و دیدنی

عکاسی خلاقانه و شوخی با ابرهای زیبا و دیدنی

 

عکاسی خلاقانه و شوخی با ابرهای زیبا و دیدنی

عکاسی خلاقانه و شوخی با ابرهای زیبا و دیدنی

 

عکاسی خلاقانه و شوخی با ابرهای زیبا و دیدنی

عکاسی خلاقانه و شوخی با ابرهای زیبا و دیدنی

 

منبع:boredpanda

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.