پنجشنبه، ۱۲ تیر ۹۳ - ۰۱:۵۲

بازدید از بیمارستان شاه‌رضای مشهد به اتفاق ولیعهد در مدرسه نظام بازدید از ایستگاه راه‌آهن بازدید از ماشین‌های سیگارسازی به اتفاق محمدرضا در…

بازدید از بیمارستان شاه‌رضای مشهد

عکس‌هایی دیده‌نشده از رضاخان
به اتفاق ولیعهد در مدرسه نظام

عکس‌هایی دیده‌نشده از رضاخان
بازدید از ایستگاه راه‌آهن

عکس‌هایی دیده‌نشده از رضاخان
بازدید از ماشین‌های سیگارسازی

عکس‌هایی دیده‌نشده از رضاخان
به اتفاق محمدرضا در شوش

عکس‌هایی دیده‌نشده از رضاخان
در آذربایجان، پیش از دفع غائله سمیتقو

عکس‌هایی دیده‌نشده از رضاخان
بازدید از کارخانه دخانیات ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.