پنجشنبه، ۱۹ تیر ۹۳ - ۰۹:۳۰

ایسنا: روح خانه به آدمها و خاطره هایشان خوش است، خانه با آدم‌هایش خانه می شود و اگر به حال خود رهایش کنند…

ایسنا: روح خانه به آدمها و خاطره هایشان خوش است، خانه با آدم‌هایش خانه می شود و اگر به حال خود رهایش کنند انگار روح خانه هم می رود و تک و تنها جایی در خیابان‌ها و گذرها و اتوبان‌ها و چهارراهها سرگردان می شود، خانه می ماند و خاطره محو روزهایی دور. گاهی خاطره ای از قاب خاک گرفته پنجره ای سرک می کشد که شاید در کوچه های دهه ۹۰ ، عابری و آشنایی از دهه ۳۰ و ۴۰ بیاید و بگذرد. گاهی خاطره ای به دیوارهای نم کشیده و پف کرده و سست تکیه می دهد، و چشم به سقفی می دوزد که روزی پناه غمها و شادی‌های مردمانی بوده است. در هر کوچه و خیابانی، خانه ای هست که روحش رفته و در دود و دم خیابان‌ها سرگردان، به دنبال روزهای روشن می گردد.

تهران شهر بی هویتی شده است. لازم نیست خیلی به عقب برگشت. کمتر از سی سال قبل، در هر کوچه و گذر و محله ای ،سرپناه آدم‌های این شهر خانه های بزرگ و خوش ساختی بودند ،با آجرهای ساده یکدست، و پنجره های چوبی بزرگ، بی هیچ تکلف و خودنمایی. ساده و صمیمی و دوست داشتنی. همین خانه هایی که این روزها رها شده اند و به نمای شهر مثلا مدرن، دهن کجی می کنند و اسمشان را گذاشته ایم بافت فرسوده. خانه های نیمه ویرانی که در هجوم ساختمان های بلند و یک شکل و غریبه ، روز به روز منزوی تر می شوند. تهران این روزها شهر پر آشوبی است که می میراند و نو میکند ، و بی هیچ هویتی …

رها شده در شهر

رها شده در شهر

رها شده در شهر

رها شده در شهر

رها شده در شهر

رها شده در شهر

رها شده در شهر

رها شده در شهر

رها شده در شهر

رها شده در شهر

رها شده در شهر

رها شده در شهر

رها شده در شهر

رها شده در شهر

رها شده در شهر

رها شده در شهر

رها شده در شهر

رها شده در شهر

رها شده در شهر

رها شده در شهر

رها شده در شهر

رها شده در شهر

رها شده در شهر

رها شده در شهر

رها شده در شهر

رها شده در شهر

رها شده در شهر

رها شده در شهر

رها شده در شهر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.