دوشنبه، ۰۹ تیر ۹۳ - ۱۲:۱۷

برترین ها: تصاویری از آغاز طرح برخورد پلیس با روزه خواران در ماه مبارک رمضان را مشاهده می کنید.

برترین ها: تصاویری از آغاز طرح برخورد پلیس با روزه خواران در ماه مبارک رمضان را مشاهده می کنید.

عکس: طرح برخورد با روزه خواری در تهران

عکس: طرح برخورد با روزه خواری در تهران

عکس: طرح برخورد با روزه خواری در تهران

عکس: طرح برخورد با روزه خواری در تهران

عکس: طرح برخورد با روزه خواری در تهران

عکس: طرح برخورد با روزه خواری در تهران

عکس: طرح برخورد با روزه خواری در تهران

عکس: طرح برخورد با روزه خواری در تهران

عکس: طرح برخورد با روزه خواری در تهران

عکس: طرح برخورد با روزه خواری در تهران

عکس: طرح برخورد با روزه خواری در تهران

عکس: طرح برخورد با روزه خواری در تهران

عکس: طرح برخورد با روزه خواری در تهران

عکس: طرح برخورد با روزه خواری در تهران

عکس: طرح برخورد با روزه خواری در تهران

عکس: طرح برخورد با روزه خواری در تهران

عکس: طرح برخورد با روزه خواری در تهران

عکس: طرح برخورد با روزه خواری در تهران

عکس: طرح برخورد با روزه خواری در تهران

عکس: طرح برخورد با روزه خواری در تهران

عکس: طرح برخورد با روزه خواری در تهران

عکس: طرح برخورد با روزه خواری در تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.