پنجشنبه، ۱۲ تیر ۹۳ - ۰۵:۳۹

فروردین امروز باید با هوشیاری کامل مراقب همه جزئیات مسایل باشید و بیشتر از اینکه برای خود تماشاچی جمع کنید، بر واقعیت ها…

فروردین


امروز
باید با هوشیاری کامل مراقب همه جزئیات مسایل باشید و بیشتر از اینکه برای
خود تماشاچی جمع کنید، بر واقعیت ها و رویدادهای اصلی زندگی  تمرکز کنید.
پیش از اینکه بیرون بروید و در جمع ظاهر شوید، همه اطلاعات و ذهنیات خود را
کنترل کنید. باید همه چیز درست و در جای خود باشند و اگر رویداد ناخواسته
ای رخ داد، با صبوری آن را تحمل کنید تا بگذرد و تمام شود. برای انجام
کارهای خود بهتر است از همکاری اطرافیان کمک بگیرید. امروز با اینکه خودتان
هم دوست ندارید، اما دایم در حال غر زدن هستید و نمی توانید با شریک عاطفی
خود رابطه خوبی برقرار کنید.

اردیبشهت

اگر
فردی به کمک شما نیاز دارد حتما پیشنهاد همکاری به او بدهید. اما بدون
دعوت به جایی وارد نشوید یا در کاری که از شما تقاضایی نشده است، دخالتی
نکنید. شاید شما راهکارهای بسیاری در ذهن خود داشته باشید اما  دلیلی وجود
ندارد تا در جایی که استقبالی از آن نمی شود، آنها را مطرح کنید. دهان خود
را بسته نگه دارید و هر جایی هر حرفی را به زبان نیاورید. منفعت شما در این
است که ایده های خود را به زبان نیاورید. امروز در مسایل احساسی کمی تنش و
بی حوصلگی را احساس خواهید کرد. اگر دوست دارید به شریک عاطفیتان حرفی
بزنید، بسیار نرم و آرام این کار را انجام دهید. اگر فکر می کنید او با
تصویرهای ذهنی شما یکی نیست، شخصیت او را زیر سوال نبرید.

خرداد

خوش
بین بودن بسیار عالی است اما باید مراقب باشید که هیجان زیاد و واکنش های
سریع می تواند نتیجه منفی در بر داشته باشد. بهترین روش برای بیان دیدگاه
ها یا گفتن حرف ها این است که آهسته و شمرده آنها را بیان کنید تا اطرافیان
بتوانند به درستی منظور شما را دریافت کنند. امروز احتمال اینکه نتوانید
در رابطه عاشقانه و احساسی خود خوب ظاهر شوید، بسیار زیاد است. ممکن است
هنگام بیان کردن حرف های خود به معشوق، ممکن است لحن نادرستی داشته باشد.
اگر مجرد هستید نیز برای آشنایی با فرد جدید به هیچ وجه روز مناسبی نیست و
بهتر است اجازه دهید تا چند روز دیگر این انرژی های منفی از ستاره شما
برداشته شود.

تیر


امروز
بیشتر روی پوشاندن واقعیت ها تمرکز دارید و می خواهید حواشی ها را تا حد
امکان مخفی کنید. اما پیش از اینکه در جمعی حاضر شوید، همه اطلاعات و دانش
خود را چک کنید و مطمئن شوید کاری نمی کنید یا حرفی نمی زنید که بعدها
بخواهد برای شما دردسر بسازد. اگر کسی شروع به غیب از فرد غایبی کرد، سعی
کنید آنها را نشوید یا در آن جمع حاضر نباشید. این حرف ها فقط دیدگاه شما
را به آن فرد عوض می کند و بخش بزرگی از آن واقعیت ندارد. اجازه ندهید
داستان های ساختگی دیگران دیدگاه شما به اطرافیان را تغییر دهد. در مورد
مسایل عاطفی نیز ممکن است نتوانید خیلی آرام و بی بحث با عشقتان حرف بزنید.
هر دو شما بسیار مستعد عصبانی شدن هستید و بهترین کار این است از یکدیگر
دوری کنید.
 

مرداد

به
هیچ عنوان دوست ندارید سردسته گروهی از مردم باشید و بخواهید بلندگوی حرف
های آنها باشید. اما امروز این اتفاق روی می دهد. حرف هایی را در جمعی بیان
می کنید که حرف دل بسیاری از حاضرین است و همین موجب می شود تا پیرو شما
شوند و در آن جلسه خاص، همه جانبه پشتیبان شما خواهند شد. شاید تاکنون
شهامت این کار را نداشته اید، اما امروز می توانید واقعیت ها و برنامه های
خود را به زبان بیاورید. در مورد مسایل عاشقانه اما تاحدی عصبانی و هیجان
زده هستید و نمی توانید با شریک عاطفی خود رابطه درستی برقرار کنید. هر
حرفی می تواند به بحث منجر شود.
 
شهریور

چرا انرژی های خود را هدر می دهید؟ شما
ایده های بسیار عالی در سر دارید و انرژی بسیاری در وجودتان جمع شده است. این
نیروها به قدری زیاد هستند که حتی می توانید دنیا را با آن تغییر دهید. توان کاری
زیاد و قدرت جذب احترام دیگران شما را به سمت موفقیت سوق می دهند. از این فرصت
بهره بگیرید و برای پیشرفت هایی که مدت ها است در نظر دارید، استفاده کنید. جنبه
کمال‌گرای شما بیش از هر زمان دیگر خود نمایی می کند و دایم با خود می گویید: یک
شهریوری از عهده هرکاری بر می آید. همین باعث می شود تا در روابط احساسی خود از
موضع قدرت ظاهر شوید و اطرافیان را نصیحت کنید. البته این نطق و سخنرانی در کنار
عشقتان خاموش می شود.

مهر


امروز 
بسیار مستعد عصبانیت و خشمگین شدن هستید، بهتر است با صبر زیاد و مته به
خشخاش نگذاشتن بیهوده، خود را آزار ندهید و محیط اطراف خود را نیز پر استرس نکنید.
اتفاقا برعکس انرژی ها، دوستان خود را برای ناهار دعوت کنید و در کنار یکدیگر با
حرف زدن در مورد مسایل خوب و مثبت، لحظه های شادی را تجربه کنید. اگر تا اندازه ای
بی حوصله و گرفته هستید، شاید بهتر باشد با شریک عاطفی خود بحث نکنید و بیهوده
اعصاب خودتان را خرد نکنید. بهتر است ذهن خود را از منفی ها پاک کنید و از عشقتان
نیز دوری کنید تا امروز تمام شود.


آبان

امروز بهتر است نقاب مرموز بودن را از
صورت خود بردارید و به فردی که دوست دارید، نزیدک شوید و با ارتباط برقرار کنید.
اگر در محل کار یا دانشگاه یا هر اجتماع دیگری، دوست دارید در یک گروه ویژه وارد
بشوید و با آنها دوستی را آغاز کنید، امروز این فرصت و شهامت را دارید. اگر در حال
حاضر در رابطه عاشقانه یا احساسی قرار دارید، شاید نتوانید با هم ارتباط خوبی
برقرار کنید. بهتر است کمی صبور باشید و در مقابل هر رفتاری واکنش تند از خود نشان
ندهید. بگذارید انرژی های منفی امروز برطرف شوند تا شما دوباره رابطه عادی خود را
تجربه کنید.


آذر


اینکه همیشه منصفانه و عادلانه رفتار
کنید، بسیار خوب است اما گاهی هم باید شرایط خود را نیز در نظر بگیرید. هنگامی که
اطرافیان می خواهند نظرات خود را به شما تحمیل کنند، باید سعی کنید بر موضع خود
استوار باشید و از آن دفاع کنید. لازم نیست با همه موافقت کنید تا مبادا از شما
ناراحت شوند. گاهی باید خودتان باشید و به خوش آمدن یا نیامدن دیگران هم اهمیتی
ندهید. آینده هرگز قابل پیش بینی نیست و نمی توانید برای آن برنامه ریزی کنید. این
مساله در مورد رابطه عاشقانه شما مصداق دارد. نمی توانید  بفهمید که این رابطه آیا آینده خوبی دارد یا
نه. اما می توانید در حال حاضر آن را با سکوت و آرامش پیش ببرید. انرژی های امروز
خیلی خوب نیستند و بهتر است با عشقتان وارد بحث نشوید.

دی

در برقراری ارتباط با دیگران خیلی راحت
نیستید و انرژی ها هم با شما یاری نمی کنند و نمی توانید فرصت های خوبی داشته
باشید. اگر حرفی یا ایده ای دارید که می خواهید مطرح کنید، آن را بیان کنید. شاید
با مخالفت دیگران مواجه شودی اما صبور باشید و از موضع خود هم کوتاه نیایید. اگر
تصور می کنید کاری درست است، آن را انجام دهید. در رابطه عاشقانه خود بهتر است
خیلی با عشقتان درگیر نشوید و بیهوده با هم وارد بحث نشوید. انرژی های امروز امکان
ناراحتی میان شما را زیاد کرده اند، اما با صبوری می توانید این مسایل را برطرف
کنید.


بهمن

اگر ایده های زیادی در سر دارید و می خواهید
آنها را مطرح کنید. یا می خواهید تغییراتی در زندگی ایجاد کنید؟ هر چه هست بهتر
است از گذشته ها الهام بگیرید. اشتباهات قبل را نیز تکرار نکنید. در کارهای خود
ایده پردازی کنید و از اینکه آنها را با اطرفیان در میان می گذارید هیچ هراسی
نداشته باشید. در رابطه عاشقانه شما بسیار دوست دارید به ثبات فکری و ارتباطی
برسید. اما امکان دارد با فرد موردعلاقه تان بحث کوچکی داشته باشید. خیلی در این
مساله غرق نشوید و بگذارید امروز تمام شود و این انرژی های منفی از رابطه شما
برداشته شوند.

اسفند

امروز می توانید از فرصت های بسیار خوبی
که برایتان پیش می آید استفاده کنید. می توانید ایده های خود را بیان کنید و خیلی
هم سرسختانه از آنها دفاع کنید. فرصت های خوبی برای استراحت و تجربه لحظه های خوب
برای شما وجود دارد. در رابطه عاشقانه خود اما شاید نتوانید به راحتی حرف های خود
را بیان کنید. نمی توانید احساسات خود را به زبان بیاورید. اجازه دهید امروز بگذرد
و تمام شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.