شنبه، ۱۸ مرداد ۹۳ - ۰۷:۳۲

فرمانده انتظامی لرستان، گفت: مقصود از حجاب اسلامی، آن نوع پوششی است که نخست حدود شرعی پوشش در آن رعایت شده باشد و…

فرمانده انتظامی لرستان، گفت: مقصود از حجاب اسلامی، آن نوع پوششی است که نخست حدود شرعی پوشش در آن رعایت شده باشد و با خودنمایی و جلب نظر نامحرمان همراه نباشد.

“محمد قنبری”، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) – منطقه لرستان، افزود: یکی از رویکردهای مطرح در زمینه تبیین انحرافات اجتماعی، رویکرد گزینش عاقلانه است، طبق یکی از نگاه‌های جدید در این رویکرد، رابطه منحرفانه و کجروانه به منزله بازار انحراف و جرم است که مشتمل بر تقاضا و عرضه است. بر طبق برداشت‌های جدید، فرد منحرف در بخش تقاضا قرار دارد و فرد بزه‌دیده به هیچ‌وجه در این جریان، منفعل و بی‌تأثیر نیست بلکه با قرار گرفتن در بخش عرضه، فعالانه در شکل‌گیری عمل منحرفانه شرکت می‌کند.

فرمانده انتظامی لرستان با بیان این‌که موضوع بدحجابی در جامعه ما از اموری است که ذهن بسیاری را در جامعه از جمله خانواده‌ها و نهادهای آموزشی را به خود مشغول کرده است، تصریح کرد: تلقی بدحجابی به‌عنوان امری نابهنجار و نامطلوب نشانگر این است که ذهنیت فرهنگی و دینی ما برای بدحجابی آثار و تبعات نامطلوبی قائل است و به تعبیر دیگر، آن‌را علت برخی پدیده‌های نامطلوب دیگر در جامعه می‌انگارد.

قنبری در رابطه با معنی‌شناسی بدحجابی، اظهار کرد:‌ همان گونه که از ترکیب لفظی این مفهوم برمی آید، برای تعریف بدحجابی بهتر است، در ابتدا حجاب و حدود آن مشخص شود و از آنجا که هدف دستیابی به اصطلاح شرعی این مفهوم است، باید دید که حجاب علاوه بر معنای لغوی، در شرع اسلام چه معنایی دارد. از نظر لغوی حجاب به معنای پوشیدن، پرده و حاجب به کار رفته و در هیچ موردی اصالتاً به معنای نوع، سبک پوشیدن و نوع سبک لباسی که پوشیده می‌شود، اطلاق نشده است.

وی ادامه داد: در اصطلاح فقهی نیز برای رساندن معنای پوشش زنان، از لغت حجاب استفاده نشده و نمی‌شود، بلکه از لغت «سَ‌تر» که به‌طور دقیق، در معنای پوشش و پوشاندن است، استفاده می‌شود.

قنبری اضافه کرد: در مورد میزان و مقدار پوشش بدن که در شرع اسلام برای زنان واجب شمرده شده است، با نگاهی به رساله‌های عملیه مراجع تقلید می‌توان دریافت که حجاب صحیح و واجب برای زنان، پوشانیدن تمام بدن به جز قرص صورت و دو دست (از مچ دست به پایین) است.

وی اضافه کرد: اما این تعریف فقهی تعریف حداقلی است به سخن دیگر، برطبق رویکرد عالمان ژرف‌اندیش دینی، با تأمل دقیق در منابع آموزه‌های دینی، می‌توان از جنبه‌های فردی این حکم فرا‌تر رفت و به ابعاد اجتماعی این رفتار متوجه گردید. همان‌گونه که استاد شهید مرتضی مطهری می‌گوید: «پوشش و حجاب زن در اسلام این است که زن در معاشرت خود با مردان بدن خود را بپوشاند و به جلوه‌گری وخودنمایی نپردازد» بنابراین، مقصود از حجاب اسلامی، آن نوع پوششی است که نخست حدود شرعی پوشش در آن رعایت شده باشد و با خودنمایی و جلب نظر نامحرمان همراه نباشد.

فرمانده انتظامی لرستان با ذعان به اینکه حجاب امری نیست که صرفاً به موضوع پوشش مرتبط باشد، بلکه امری رفتاری نیز هستاظهارکرد: با روشن شدن مفهوم حجاب، تصور جامع‌تری از بدحجابی در ذهنمان شکل می‌گیرد. بدحجاب فقط کسی نیست که حد واجب حجاب شرعی را رعایت نمی‌کند؛ ممکن است کسی این حدود را کاملاً رعایت کند ولی در عین حال وضع ظاهرش، نوع رفتارش با مردان، نوع سخن گفتنش، نوع راه رفتنش، حتی نوع نگاهش به افراد و اطرافش و در یک کلام، نوع رفتار ارتباطی او در اجتماع به گونه‌ای باشد که «زبان دار» باشد، یعنی با زبان بی‌زبانی توجه نامحرمان را به خود جلب کند.

قنبری اظهار کرد: تذکر این نکته لازم است که ویژگی خودنمایی و به تعبیری، زبان‌دار بودن رفتار و پوشش، ربطی به آگاهی و قصد فاعل رفتار یا پوشش ندارد و ممکن است این جلب نظر غیرآگاهانه و غیرعمدی باشد.

وی تصریح کرد: با نگاهی موشکافانه در نظریات مکاتب غرب و احکام دین اسلام می‌توان به این نتیجه رسید که فرق فاحشی بین حقوق زن در اسلام و آنچه که در مکاتب، ادیان و جنبش‌های حقوقی و اجتماعی مطرح شده است، وجود دارد. علی رغم اینکه اصول و نظریات مقدس آیین اسلام و نظریات این مکاتب قابل مقایسه با هم نیستند ولی جهت آشکار شدن اهداف شوم و غیر انسانی غرب به بررسی این مسئله اشاره می‌کنم.

این مقام مسوول خاطرنشان کرد: تمامی مکاتب و نظریه‌های غربی در جهت سوءاستفاده از موقعیت و جایگاه حساس زن در جامعه به نظریه‌پردازی پرداخته‌اند و سعی کرده‌اند با مطرح ساختن طرح‌ها، کنوانسیون و همایش‌های به‌ظاهر مدافع حقوق زن، او را در نظام اقتصاد جهان و سرمایه‌داری وارد ساخته و در جهت اهداف خود و استثمار آنان بهره ببرند.

فرمانده انتظامی لرستان، اضافه کرد: تفاوتی که میان اسلام و سیستم‌های غربی وجود دارد این است که اسلام یکنواختی و تساوی حقوق زن و مرد را در نظر گرفته و متناسب با نوع خلقت و آفرینش فطری آن‌ها حقوق متناسبی را بیان کرده است تا به اهداف معنوی، دنیوی و اجتماعی خویش دست یابند، اما غرب می‌کوشد تا قوانین و وظایف مشابهی بین زن و مرد به وجود آورد. در حالی که با تنظیم این قوانین به ظاهر مساوی، باعث تضییع حقوق تمامی انسان‌ها و بر هم خوردن نظم اجتماع می‌شود. چرا که اختلافات طبیعی این دو را نادیده گرفته و آگاهی کاملی از خلقت و شخصیت انسان ندارد.

محمد قنبری اظهار کرد: اسلام در همه موارد حقوق و وظیفه متناسب و هماهنگی بین زن و مرد قائل شده است، هدف اسلام ایجاد جامعه‌ای آرمانی و معنوی است که در آن تمامی انسان‌ها در حیاتی سعادتمندانه، زمینه‌های رشد و تعالی اخلاقیات خود و جامعه و دیگر انسان‌ها را فراهم سازند، لذا تدوین و تنظیم حقوق و قوانینی خاص، برای چنین اجتماعی، آگاهی از تمامی ابعاد و شئونات زندگی فردی و اجتماعی بشر و داشتن‌شناختی کامل از نظام آفرینش و دستگاه هستی است و این مسئله محقق نخواهد شد جز در سایه احکام الهی و دینی ماورایی.

وی ادامه داد: در واقع تمام قوانین مربوط به زن در اسلام بر محور رعایت حقوق انسانی او و متناسب با نوع فطرت و خلقت او بوده است، هر قانونی باید سازگار با نوع آفرینش انسان و اجتماع باشد، آن‌چه با نام برابری حقوق در مکاتب غربی مطرح می‌شود، نمایان‌گر زیر پاگذاشتن حقوق تمامی انسان‌هاست. عدم شناخت دقیق از انسان و نداشتن جهان بینی کامل نسبت به جامعه انسانی و جهان هستی باعث گردیده که تمام نظریات و رویکردهایی که مکاتبی غیر از اسلام مطرح ساخته‌اند به شکست منجر گردد.

قنبری اضافه کرد: در دوره‌ای که فرهنگ غربی بر تمام نقاط جهان سیطره یافته و منادیان آزادی و حمایت از حقوق زن، با تعبیر نادرست از واژه «آزادی»، آزادی حقیقی زنان و ارزش‌های والای انسانی آن‌ها را نادیده انگاشته، آن‌ها را به بندگی هوی‌ها و هوس‌های خود گرفته‌اند، بازخوانی اندیشه رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) درباره جایگاه زن، خالی از لطف نیست.

فرمانده انتظامی لرستان، اضافه کرد: به طور کلی شأن و مقام و شخصیت انسان‌ها و حقوق آزادی‌های آنان، دارای ساختاری است که تعالیم اسلام و احکام نورانی قرآن کریم، چارچوب آن را فراهم آورده‌اند. خارج از این مرزهای مقدس، شأن انسانی آدمیان ملعبه هوی و هوس‌های افرادی دیگر از نوع خودشان بوده و مفهوم و محتوای اصیلی نخواهد داشت. در نگاه حضرت امام (ره)، «زن» دارای شخصیت و مقامی قرآنی است و نباید خارج از این ظرف، ملاک‌ها و ارزشهای دیگر را پذیرا شود.

محمد قنبری، اضافه کرد: شاخصه‌های انسانی قرآن، علم و تقوی هستند واین‌ها معیارهایی الهی هستند که در رأس تعالیم همه مکاتب الهی قرار داشته و قرآن کریم و پیامبراعظم (ص) نیز بر آن تصریح و تأکید داشته‌اند. شاخصه‌های علم و تقوی زن و مرد را مشمول خود قرار داده‌اند و در پیشگاه حضرت احدیت هیچ یک را بر دیگری مزیتی نیست. زن و مرد مسلمان در انجام وظیفه و تکلیف الهی مساوی و از حیث مسئولیت پذیری نیز برابر هستند.

انتهای پیام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.