پنجشنبه، ۰۵ تیر ۹۳ - ۰۹:۵۶

نگاه ها همه بر روی پرده سینما بود. اکران فیلم شروع شد،شروع فیلم سقف یک اتاق دو دقیقه بعد همچنان سقف اتاق, سه,…

نگاه ها همه بر روی پرده سینما بود.

اکران فیلم شروع شد،شروع فیلم سقف یک اتاق دو دقیقه بعد همچنان سقف اتاق, سه, چهار, پنج, …….,هشت دقیقه اول فیلم فقط سقف اتاق!

فیلم 8 دقیقه ای كه هيچكس تحمل نكرد

فیلم 8 دقیقه ای كه هيچكس تحمل نكرد
 
صدای همه در آمد.  
 
اغلب حاضران سینما را ترک کردند.
​​
ناگهان دوربین حرکت کرد و آمد پایین و به بيمار قطع نخاع خوابیده روی تخت رسید .

فیلم 8 دقیقه ای كه هيچكس تحمل نكرد

زیرنویس فیلم، این تنها ۸ دقیقه از زندگی این جانباز بود و ما طاقت نداشتیم …
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.