پنجشنبه، ۱۵ خرداد ۹۳ - ۱۰:۵۳

ریزشهای جوی کشور نسبت به ميانگين دوره‌هاي مشابه درازمدت( 228 ميليمتر) 8 درصد كاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبي گذشته( 225…

ریزشهای جوی کشور نسبت به ميانگين دوره‌هاي مشابه درازمدت( 228 ميليمتر) 8 درصد كاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبي گذشته( 225 ميليمتر) 7 درصد كاهش نشان مي‌دهد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران،‌ ارتفاع كل ريزشهاي جوي از اول مهر لغايت 12 خرداد سال آبي 92-93 بالغ بر 210 ميليمتر اعلام شده است.

میزان بارندگی‌ها نسبت به ميانگين دوره‌هاي مشابه درازمدت( 228 ميليمتر) 8 درصد كاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبي گذشته( 225 ميليمتر) 7 درصد كاهش نشان مي‌دهد.

میزان بارش ها در حوضه دریای خزر طی سال آبی جاری در مقايسه با دوره درازمدت10 درصد كاهش يافته و در مقایسه با مدت مشابه سال آبي گذشته نیز 11درصد كاهش یافته است.

همچنين میزان بارش ها در هر پنج حوضه خليج فارس و درياي عمان، درياچه اروميه، فلات مركزي، مرزي شرق و سرخس طی سال آبی جاری در مقايسه با دوره درازمدت 74 درصد كاهش يافته است.

حجم بارش حوضه درياي خزر از ابتدای سال آبی جاری تا کنون 318 ميليمتر اعلام شده است.
همچنین حجم بارش حوضه هاي خلیج فارس و دریای عمان از ابتدای سال آبی جاری تا کنون، 324 ميليمتر اعلام شده است.

گفتنی است حجم بارش حوضه های دریاچه ارومیه، فلات مرکزی، مرزی شرقی و سرخس از ابتدای سال آبی نیز به ترتیب 218 و 144 و 104 و158 ميليمتر اعلام شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.