سه شنبه، ۱۰ تیر ۹۳ - ۰۱:۴۲

شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه امروز ميزان جمعيت پذيري شهر تهران را بررسي و بر لزوم كنترل ساخت و ساز…

شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه امروز ميزان جمعيت پذيري شهر تهران را بررسي و بر لزوم كنترل ساخت و ساز در حريم پايتخت تاكيد كرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه امروز ، 9 تير 94 ، خود كه با رياست وزير راه و شهرسازي و با شركت رئيس شوراي اسلامي شهر و شهردار تهران برگزار شد ، ميزان جمعيت پذيري شهر تهران را بررسيو بر لزوم كنترل ساخت و ساز در حريم پايتخت  تاكيدكرد.

شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران براساس گزارش كميته فني خود كه در پنج جلسه طرح تفصيلي شهر تهران و مصوبه هفتم اسفندماه 91 شوراي عالي را به دقت مورد بازبيني قرار داده است را بررسي كرد.

براساس گزارش كميته فني شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و مستند به گزارش ارائه شده توسط مشاور طرح جامع شهر تهران ، جمعيت پذيري اين شهر حداقل از 10 ميليون و 570 هزار نفر به 12 ميليون و 900 هزار نفرافزايش خواهد يافت. از سوي ديگر با توجه به ساير اقداماتي كه در حوزه ضوابط تشويقي بافت ناپايدار،بلندمرتبه سازي و آنچه در منطقه 22 در جريان است. جميت پذيري شهر تهران بيش از اين افزايش مي‌يابد.

باوجودي كه اجماع شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران بر كنترل جمعيت شهر تهران بر مبناي 10 ميليون و 570 هزار نفر تأكيد داشت، به درخواست رئيس شوراي شهر تهران مقرر شد كه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيش از رسيدگي و اتخاذ تصميم در باره گزارش كميته فني، نظر رؤساي كميسيون‌هاي شوراي شهر تهران را دريافت كند و تصميم گيري در جلسه بعدي انجام شود.

شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه امروز خود بر كنترل ساخت و ساز در حريم پايتخت نيز تاًكيدكرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *