چهارشنبه، ۱۱ تیر ۹۳ - ۰۹:۰۱

  برترین ها: بدون شک هیچ کدام از ما انسان ها از لحاظ رفتاری و فرهنگی کامل نیستیم و هر کدام عیب هایی…

 

برترین ها:
بدون شک هیچ کدام از ما انسان ها از لحاظ رفتاری و
فرهنگی کامل نیستیم و هر کدام عیب هایی داریم، بعضی کمتر بعضی بیشتر. عیب
هایی که شاید به نظر خودمان معمولی باشد و اهمیتی نداشته باشد یا همگانی
باشد و فکر کنیم در جامعه به چشم نمی آید. ولی می توانیم با تفکر به آنها و
سعی در تجدید رفتارهای بعضا زشت مان! فرهنگ خود را بهتر و غنی تر از گذشته
کنیم که این تغییرات مطمئنا تاثیری مثبت، ولو اندک، در خود، خانواده و
جامعه مان خواهد داشت. پس بیایید از خودمان شروع کنیم.

منبع مطالب: صفحه “+فرهنگ” در فیس بوک

لطفاً بیایید از خودمان شروع کنیم (9)

لطفاً بیایید از خودمان شروع کنیم (9)

لطفاً بیایید از خودمان شروع کنیم (9)

لطفاً بیایید از خودمان شروع کنیم (9)

لطفاً بیایید از خودمان شروع کنیم (9)

لطفاً بیایید از خودمان شروع کنیم (9)

لطفاً بیایید از خودمان شروع کنیم (9)

لطفاً بیایید از خودمان شروع کنیم (9)

لطفاً بیایید از خودمان شروع کنیم (9)

لطفاً بیایید از خودمان شروع کنیم (9)

لطفاً بیایید از خودمان شروع کنیم (9)

لطفاً بیایید از خودمان شروع کنیم (9)

لطفاً بیایید از خودمان شروع کنیم (9)

لطفاً بیایید از خودمان شروع کنیم (9)

لطفاً بیایید از خودمان شروع کنیم (9)

لطفاً بیایید از خودمان شروع کنیم (9)

لطفاً بیایید از خودمان شروع کنیم (9)

لطفاً بیایید از خودمان شروع کنیم (9)

لطفاً بیایید از خودمان شروع کنیم (9)

لطفاً بیایید از خودمان شروع کنیم (9)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.