سه شنبه، ۲۱ مرداد ۹۳ - ۰۳:۳۷

سلامت نیوز: رئیس انجمن علمی مامایی ایران با انتقاد از رابطه کارگر و کارفرمایی که بین ماما و پزشک خانواده ایجاد شده است،…

سلامت نیوز: رئیس انجمن علمی مامایی ایران با انتقاد از رابطه کارگر و کارفرمایی که بین ماما و پزشک خانواده ایجاد شده است، اظهارداشت: پیشنهاد ما این است که با ماما در برنامه پزشک خانواده روستایی و شهری، به صورت مستقل قرارداد ببندند تا بتواند خدمات سلامت باروری و بارداری را ارائه بدهد.

دکتر ناهید خداکرمی در گفتگو با مهر به وضعیت بیمه خدمات مامایی اشاره کرد و افزود: متاسفانه حقوق ماما در برنامه پزشک خانواده روستایی بسیار ناچیز است، و ماماه نسبت به بی عدالتی و تبعیض در پرداختهای تیم پزشک خانواده معترض هستند.

وی با اعلام اینکه حقوق ماما و پزشک خانواده در سال گذشته یک به سه بود، افزود: امسال این فاصله به یک به هفت افزایش یافته است.

خداکرمی با اشاره به حداقل حقوق پزشک خانواده در سال جاری که بین 5.5 تا 6 میلیون است، گفت: حقوق ماما برای امسال 1.5 میلیون تومان در نظر گرفته شده و تفاوت آن با حقوق یک بهورز فقط 200 هزار تومان است. در حالی که پزشک خانواده 7 برابر ماما حقوق می گیرد.

رئیس انجمن علمی مامایی ایران با اعلام اینکه طبق قوانین بیمه ها می بایست خدمات مامایی را پوشش دهند، ادامه داد: متاسفانه کارشناسان بیمه ها بدون هیچ مستند علمی، زیر بار بیمه خدمات مامایی نمی روند. در حالی که تعرفه زایمان طبیعی در همه دنیا یک تعرفه دارد و ایران تنها کشوری است که نرخ تعرفه زایمان طبیعی برای جراح زنان و ماما، یکسان نیست.

خداکرمی با عنوان این مطلب که هر خدمتی یک قیمت دارد و مهم نیست که چه کسی این خدمت را ارائه می دهد، گفت: وظیفه بیمه گر این است که تعهدات خرید خدمت ارائه بدهد. با توجه به اینکه در طرح تحول نظام سلامت دیده شده که ماما زایمان انجام بدهد، اما بیمه ها هیچ تعرفه ای برای خدمات مامایی قائل نیستند.

وی افزود: بر اساس آنچه که در برنامه پزشک خانواده در دنیا شاهد هستیم، ماما به صورت مستقل کار می کند. در حالی که در طرح تحول شبکه بهداشتی ایران، ماما از پزشک حقوق می گیرد و این روش کار درست نیست و دودش به چشم مردم می رود.

خداکرمی با انتقاد از کمبود نیروی انسانی ماما در زایشگاهها برای ارائه خدمات مراقبت های سلامت بارداری به مادران، افزود: اگر باور داریم که سیاستهای ابلاغی حوزه سلامت باید علمیاتی شوند، چاره ای نداریم جز اینکه حرفه ای به اسم ماما را تقویت کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.