یکشنبه، ۰۱ تیر ۹۳ - ۰۹:۱۹

به گزارش خبرنگار مهر، ربيع فلاح جلودار بعد از ظهر يكشنبه در همايش يكروزه تبيين مولفه هاي مديريت جهادي در اقتصاد و فرهنگ…

به گزارش خبرنگار مهر، ربيع فلاح جلودار بعد از ظهر يكشنبه در همايش يكروزه تبيين مولفه هاي مديريت جهادي در اقتصاد و فرهنگ در دانشگاه پيامبر اعظم دانشگاه علوم پزشكي مازندران اذعان داشت: تفكر سرمايه داري، جامعه را به سمت مصرف گرايي و انحراف در مسير آرامان هاي انقلاب و عدالت سوق مي دهد و وفاداران مديريت جهادي از آن دوري مي كنند.

استاندار مازندران با اشاره به اينكه يكي از مباحثي كه در سال هاي اخير در ارتباط با سبك زندگي در جامعه مورد توجه قرار گرفته است، شناخت جايگاه آن در ساختار مديريتي جامعه اسلامي است، گفت: اگر دين را بعنوان راهبردي براي زندگي و شاخصی براي پايش كيفيت و ترسيم حيات مطلوب بدانيد طبيعتا مديريت جامعه اسلامي و ديني هدف خود را پياده سازي ارزش ها در جامعه با افق تبديل آن به كيفيت زندگي و راهبرد چگونگي دستيابي به اين كيفيت و سبك زندگي مي داند.

وی با بيان اينكه منظور از جهاد صرفا نبرد، مبارزه رو در نيست گفت: بلكه جهاد به معناي زندگي پويا، هدفمند و آميخته با كار و دانش مفيد است كه مي تواند در عرصه هاي دفاعي، سازندگي، مديريتي و مشكلات بشريت باشد.

فلاح جلودار اظهارداشت: در دنيای حاضر سبك هاي مختلفي براي زندگي وجود دارد اما جهادگران با اقتباس از دوران هشت سال دفاع مقدس و بهره مندي از تجربيات جهادي آن دوران شيوه اي به نام سبك زندگي جهادي را پيش گرفتند.

وي يكي از وظايف و اهداف مهم حاكميت و مديريت در جامعه اسلامي را شناخت سبك زندگي، معرفي آن به اجتماع و تبديل آن به يك حركت جاري در زندگي مردم، عنوان كرد و افزود: منابع و متون ديني از مهمترين منابع براي تامين چگونگي كيفيت ديني و زندگي بخشيدن است.

فلاح جلودار با اشاره به اينكه فرهنگ جهادي يك مفهوم كلي است، افزود: نظريه و عملكرد فرهنگ مديريت جهادي در رتبه نخست بر جنبه هاي انساني سازمان توجه دارد و اين فرهنگ و مديريت جهادي براي پيش بردن، روان سازي رشد، متحول كردن فرصت ها، كامل كردن، برتري بخشيدن و بالا بردن امور انساني است.

وي اجتتناب از سياست زدگي به معناي ارجحيت منافع و مصالح ملي بر منافع فردي و جناحي را از ديگر شاخصه هاي مديريت جهادي عنوان كرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.