یکشنبه، ۲۹ تیر ۹۳ - ۰۸:۰۱

به گزارش خبرگزاری مهر ،محمد حقّانی افزود: کشور ما جزء مناطق نیمه خشک دنیاست و از آن جا که با ادامه روند موجود…

به گزارش خبرگزاری مهر ،محمد حقّانی افزود: کشور ما جزء مناطق نیمه خشک دنیاست و از آن جا که با ادامه روند موجود مصرف، مشخص نیست در آینده چه بحران هایی پیش رو داشته باشیم، باید هر چه سریع تر برای جلوگیری از جیره بندی آب با رعایت الگوی صحیح مصرف، در استفاده از این نعمت صرفه جویی کنیم.وی در بخش بعدی صحبت های خود در خصوص چهار نکته مهم در مورد شورای چهارم، تأکید کرد: این نکات شامل ضرورت افزایش باور عمومی نسبت به مجموعه های مردم نهاد همچون شوراها، برابرسازی تکالیف شوراها با مسئولیت های محوله به این نهاد، روشن سازی و اقناع مردم در زندگی شهری و صیقل دهی اختیارات اعضای شوراهاست.

شواری شهر چتر حمایتی مدیریت شهری است

رییس کمیته محیط زیست شورای شهر با تشبیه شورا به چتر نظارتی، هدایتی و حمایتی مدیریت شهری که از اعتماد شهروندان به مدیران شهر صیانت می کند، اظهار کرد: مردم برای بهبود محیط زندگی شان باید به شوراها اتکاء داشته باشند و شوراها نیز باید برای سه نسل جوان و نوجوان، نسل میانی کارآمد و نسل خسته و نیازمند آرامش، برنامه های جامعی داشته باشد.

مهندس حقّانی با اشاره به این که شورا باید به معنا و مفهوم زندگی جاری در شهر عمق ببخشد، چرا که شورای شهر وظایف مهمی دارد که فراتر از فیزیک اداره شهر است، تصریح کرد: نظارت بر عملکرد شهرداری ها، ساده ترین و عادی ترین وظیفه شوراهاست و رسالت شورا بسیار فراتر از این است.

وی با تأکید بر این که جایگاه شورا نسبت به شهرداری شأن حاکمیتی است و با همفکری باید این باور و اعتقاد را بارور نمود، خاطرنشان کرد: امیدوارم با همدلی و همکاری دولت، شوراها بتوانند به عنوان بازوهای مطمئن مردمی در جهت افزایش رفاه مردم و تقویت اعتماد ملّی قدم بر دارند.

تهران در صدر فهرست شهرهای آلوده جهان قرار دارد

رییس کمیته محیط زیست شورای شهر در بخش دیگری از صحبت های خود، شرایط کنونی پایتخت از نظر آلودگی آب و هوا را نتیجه عملکرد سال های گذشته و نوع نگاه به بحث منابع طبیعی دانست و اظهار کرد: تخریب رویشگاه های طبیعی و رویش صنایع آلاینده به جای آن ها، نتیجه ای جز قرار گرفتن در صدر فهرست شهرهای آلوده جهان برای تهران در بر نداشته است.

مهندس حقّانی ضمن هشدار نسبت به پدیده وارونگی دما (اینورژن) که معمولاً از آذر ماه شاهد وقوع آن در تهران خواهیم بود، تصریح کرد: افزون بر آلاینده های شیمیایی حاصل از منابع متحرک مانند اتومبیل ها و موتورسیکلت ها، منابع غیر متحرک مانند صنایع دودزا و وسایل گرمازا نیز از عوامل تشدید کننده آلودگی هوای تهران محسوب می شوند.

وی با تأکید بر این که مردم باید هم به آب سالم دسترسی داشته باشند و هم از هوای سالم برخوردار باشند، خاطرنشان کرد: به دلیل ناهنجاری های زیست محیطی، مردم تهران از هوای پاک که ابتدایی ترین حقوق شهروندی است، محروم مانده اند که با برنامه ریزی اصولی و مدیریت صحیح از طریق توسعه حمل و نقل عمومی و انتقال صنایع مزاحم از شهر باید محیط زیست سالم را برای شهروندان فراهم کنیم.

یکشنبه، ۲۹ تیر ۹۳ - ۰۸:۰۱

به گزارش خبرگزاری مهر ،محمد حقّانی افزود: کشور ما جزء مناطق نیمه خشک دنیاست و از آن جا که با ادامه روند موجود…

به گزارش خبرگزاری مهر ،محمد حقّانی افزود: کشور ما جزء مناطق نیمه خشک دنیاست و از آن جا که با ادامه روند موجود مصرف، مشخص نیست در آینده چه بحران هایی پیش رو داشته باشیم، باید هر چه سریع تر برای جلوگیری از جیره بندی آب با رعایت الگوی صحیح مصرف، در استفاده از این نعمت صرفه جویی کنیم.وی در بخش بعدی صحبت های خود در خصوص چهار نکته مهم در مورد شورای چهارم، تأکید کرد: این نکات شامل ضرورت افزایش باور عمومی نسبت به مجموعه های مردم نهاد همچون شوراها، برابرسازی تکالیف شوراها با مسئولیت های محوله به این نهاد، روشن سازی و اقناع مردم در زندگی شهری و صیقل دهی اختیارات اعضای شوراهاست.

شواری شهر چتر حمایتی مدیریت شهری است

رییس کمیته محیط زیست شورای شهر با تشبیه شورا به چتر نظارتی، هدایتی و حمایتی مدیریت شهری که از اعتماد شهروندان به مدیران شهر صیانت می کند، اظهار کرد: مردم برای بهبود محیط زندگی شان باید به شوراها اتکاء داشته باشند و شوراها نیز باید برای سه نسل جوان و نوجوان، نسل میانی کارآمد و نسل خسته و نیازمند آرامش، برنامه های جامعی داشته باشد.

مهندس حقّانی با اشاره به این که شورا باید به معنا و مفهوم زندگی جاری در شهر عمق ببخشد، چرا که شورای شهر وظایف مهمی دارد که فراتر از فیزیک اداره شهر است، تصریح کرد: نظارت بر عملکرد شهرداری ها، ساده ترین و عادی ترین وظیفه شوراهاست و رسالت شورا بسیار فراتر از این است.

وی با تأکید بر این که جایگاه شورا نسبت به شهرداری شأن حاکمیتی است و با همفکری باید این باور و اعتقاد را بارور نمود، خاطرنشان کرد: امیدوارم با همدلی و همکاری دولت، شوراها بتوانند به عنوان بازوهای مطمئن مردمی در جهت افزایش رفاه مردم و تقویت اعتماد ملّی قدم بر دارند.

تهران در صدر فهرست شهرهای آلوده جهان قرار دارد

رییس کمیته محیط زیست شورای شهر در بخش دیگری از صحبت های خود، شرایط کنونی پایتخت از نظر آلودگی آب و هوا را نتیجه عملکرد سال های گذشته و نوع نگاه به بحث منابع طبیعی دانست و اظهار کرد: تخریب رویشگاه های طبیعی و رویش صنایع آلاینده به جای آن ها، نتیجه ای جز قرار گرفتن در صدر فهرست شهرهای آلوده جهان برای تهران در بر نداشته است.

مهندس حقّانی ضمن هشدار نسبت به پدیده وارونگی دما (اینورژن) که معمولاً از آذر ماه شاهد وقوع آن در تهران خواهیم بود، تصریح کرد: افزون بر آلاینده های شیمیایی حاصل از منابع متحرک مانند اتومبیل ها و موتورسیکلت ها، منابع غیر متحرک مانند صنایع دودزا و وسایل گرمازا نیز از عوامل تشدید کننده آلودگی هوای تهران محسوب می شوند.

وی با تأکید بر این که مردم باید هم به آب سالم دسترسی داشته باشند و هم از هوای سالم برخوردار باشند، خاطرنشان کرد: به دلیل ناهنجاری های زیست محیطی، مردم تهران از هوای پاک که ابتدایی ترین حقوق شهروندی است، محروم مانده اند که با برنامه ریزی اصولی و مدیریت صحیح از طریق توسعه حمل و نقل عمومی و انتقال صنایع مزاحم از شهر باید محیط زیست سالم را برای شهروندان فراهم کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.