یکشنبه، ۰۱ تیر ۹۳ - ۰۹:۱۴

به گزارش خبرنگار مهر، حسين قريب بعد از ظهر يكشنبه در همايش يكروزه تبيين مولفه هاي مديريت جهادي در اقتصاد و فرهنگ در…

به گزارش خبرنگار مهر، حسين قريب بعد از ظهر يكشنبه در همايش يكروزه تبيين مولفه هاي مديريت جهادي در اقتصاد و فرهنگ در دانشگاه پيامبر اعظم دانشگاه علوم پزشكي مازندران با بيان اينكه اقتصاد مقاومتي به دو دليل فشار اقتصادي دشمنان و آمادگي كشور براي جهاد ارائه شد، اظهار داشت: در سال هاي بعد به تشريح ابعاد و مولفه هاي ديگر مفهوم اقتصاد مقاومتي در خصوص تبيين مولفه هاي دهگانه اقتصاد مقاومتي پرداخته شد و با بررسي سير تحول اين مفهوم به تدريج معناي كاملترف جامع تر و فراگيرتري بخود گرفته و وجود كاربردي تري پيدا مي كند.

وي با اشاره به اينكه استفاده از امكانات و ظرفيت هاي بالقوه و بالفعل كشور به نحو شايسته، مناسب و با رويكرد جهادي براي مقاوم شدن اقتصاد ملي هدف است، افزود: مقاوم شدن اقتصاد ملی منوط به درک کانون اصلی اقتصاد مقاومتی است و کانون اصلی را باید در  کاهش آسیب پذیری جستجو کرد، بنابراین برای مقاوم سازی اقتصاد ملی باید به کاهش آسیب پذیری‌ها از ناحیه ضعف‌ها و در برابر عوامل تهدید زا توجه ویژه‌ای داشت.

قريب بيان كرد: براي درك ببيشتر مفهوم آسيب ها و كاهش آن بايد از مباني قوت، ضعف، فرصت و تهديد و شناسايي نقاط ضعف و تهديد استفاده كرد.

وي با بيان اينكه براي كاهش آسيب پذيري برداشت هاي مختلفي از اقتصاد مقاومتي وجود دارد، اذعان داشت: كاهش آسيب پذيري، اتخاذ رويكرد اقتصاد درون گرا براي رسيدن به خودكفايي و عدم تعامل با اقتصاد جهاني و اتخاذ رويكرد اقتصاد ادغام گرايانه بدنبال تعامل حداكثري با اقتصاد جهاني از اهداف است.

قريب هدف اصلی در اقتصادهای درون‌گرا را  نیل به خودکفایی در عرصه تولید داخلی با تأکید بر اصل جایگزینی واردات در عرصه تجارت بین‌المللی عنوان كرد و گفت: نتيجه از مرور تجربه هاي كشورهاي داراي اقتصاد درون گرا، نبود رشد اقتصادي و توسعه پايدار بدست آمده كه اساسا آسيب هاي اقتصادي در آنها نهادينه شده است.

وي با بيان اينكه استراتژی اصلی اقتصادهای برون گرا، معطوف به توسعه صادرات است، اذعان داشت: آنها با اتکاء به مزیت های نسبی و رقابتی، به دنبال  حداکثر نمودن ارزآوری از طریق صادرات هستند، اما اینگونه اقتصادها نیز به شدت آسیب‌پذیر هستند و با تغییر نرخ ارز و یا تغییر سیاست کشورهای واردکننده، دچار آسیب و چالش می‌شوند.

بنيانگذار جهاد سازندگي خاطرنشان كرد: کشورهای در حال توسعه در راه تحقق مبانی اقتصاد مقاومتی، راه سخت‌تر و دشوارتری را نسبت به کشورهای پیشرفته پیش رو دارند. چرا که آنها دارای محدودیت های مضاعف در زمينه ضعف ها و تهديدات هستند.

قريب اذعان داشت: کشورهای در حال توسعه همچون ایران باید از یک سو به رفع ضعف ها که عمدتاً قابل پیش بینی و کنترل هستند، بپردازند و از سوی دیگر به کاهش تهدیدات که عمدتاً غیر قابل پیش بینی و کنترل هستند، توجه داشته باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.