سه شنبه، ۱۳ خرداد ۹۳ - ۰۹:۱۷

به گفته  پژوهشگران کانادایی، برای بررسی تأثیر  ویتامین د بر متابولیسم قند نیاز است  بررسی همزمان اندازه  هورمون پاراتیروئید و ویتامین دانجام شود. پژوهشهای …

diabet vitamin d مقدار هورمون پاراتورمون و مقدار ویتامین D در دیابت

به گفته  پژوهشگران کانادایی، برای بررسی تأثیر  ویتامین د بر متابولیسم قند نیاز است  بررسی همزمان اندازه  هورمون پاراتیروئید و ویتامین دانجام شود. پژوهشهای  نوین قادر است د دلیل تناقص تحقیقات بروی ویتامین د  به تنهایی و تاثیر نداشتن   استفاده از ویتامین  دبه عنوان کامل کننده درمان دیابت را شرح دهد.

این موضوع  بخوبی شناخته شده است که در پاسخ به کمبود ویتامین Dدربدن، ترشح هورمون پاراتیروئید که یک تنظیم  کننده ی بالا دستی است، افزایش می یابد. دکتر Retnakaranو همکارانش  نشان دادند که تنها زمانیکه مقدار ویتامین Dپایین بوده و این کمبود با افزایش پراتورمون همراه باشد مقدار قندخون دچار آشفتگی می گردد.

 در این تحقیق مشخص گردید در بیمارانی که  مقدارPTHآنها طبیعی است احتمالاً مصرف مکمل  ویتامین D(25-OH-D) تاثیری بر مقدار قند خون ندارد اما تنها  زمانی متابولیسم گلوکز تحت تأثیرات منفی کمبود ویتامین Dقرار می گیرد که مقدار PTHافزایش یابد، که در حقیقت  این زمانی است که از نظر عملکردی فرد به کمبود واقعی  ویتامین Dمبتلا شده است.

به عبارت دیگر همه ی بیمارانی که با کمبود  ویتامین  Dروبرو هستند به یک صورت رفتار نمی کنند بنظر می رسد تنها بیمارانی که مقدار PTHدر آنها  افزایش یافته است در معرض  خطر پیش  دیابت  و دیابت  هستند، به همین دلیل، تحقیق بروی تاثیر ویتامین Dبر دیابت باید با تمرکز بر بیماران با مقدار کم ویتامین Dو مقدار زیاد PTHصورت گیرد.

دکتر Retnakaranمی گوید: از نظر بالینی، با توجه به این نتایج نمی توانیم  بگوییم که باید از مکمل ویتامین Dبرای همه ی افراد درمعرض خطر ابتلا به دیابت که به کمبود  ویتامین Dمبتلا هستند، استفاده کنیم، ما می توانیم خطر ابتلا به دیابت مرتبط با کمبود ویتامین Dرا تنها با بررسی مقدار PTHدر این بیماران ارزیابی کنیم.

دکتر Retnakaranو گروهش به ارزیابی  آینده نگرانه ی ارتباط ۲۵-OH-Dو PTHدر ۴۹۴ زن بعد از زایمان  پرداختند. نکته ی قابل توجه اینست که ۳۲ درصد از این افراد پس از گذشت ۱۲ ماه از زایمان به پیش دیابت یا  دیابت مبتلا شده بودند، این افراد  از ۳ ماه پس از زایمان  به کمبود ویتامین Dو افزایش سطح PTHبه میزان یک سوم بالایی حداکثر این هورمون، مبتلا بودند.

 بطور مشابه، آنالیزهای رگرسیون خطی  چندگانه، کاهش عملکرد سلولهای بتا ، کاهش حساسیت به انسولین، افزایش قند خون ناشتا وقند خون دو ساعت بعد از غذا را  در ماه دوازدهم پس از زایمان بر اساس  کمبود  ویتامین Dیا ناکافی بودن آن با افزایش مقدار PTHبه میزان یک سوم بالایی حداکثر مقدار این هورمون ، بطور مستقل در ماه سوم پس از زایمان پیش بینی  کرده بود.

درمقابل، در شرایط کمبود ویتامین Dیا ناکافی بودن مقدار ویتامین Dبا مقادیر کم PTHچنین نتایجی را پیش بینی  نکرد.

این یافته ها از تأثیر  وضعیت  ویتامین Dبر هموستازی گلوکز با به تصویر کشیدن  نقش مستقل محور PTH– ویتامین Dدر بروز دیس گلایسمی، مقاومت به انسولین و اختلال  عملکرد سلولهای بتا  حمایت می کند. این مفهوم نتایج متناقص تحقیقات  در این زمینه را توضیح می دهد  و اشاراتی برای انجام مطالعات بالینی صحیح در زمینه ی  تأثیر ویتامین  Dبر پیش دیابت و دیابت دارد .

منبع-http://diabetestma.org

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.