یکشنبه، ۰۴ خرداد ۹۳ - ۰۵:۳۷

۱. قسم دروغ ۲. سلطه‌گری ۳. متعهد نشدن ۴. رمانتیک نبودن ۵. نرسیدن به خود ۶. قابل پیش‌بینی بودن ۷. اولویت دادن به…

260153 896 موارد ده گانه ای که خانمها درباره  آقایان تنفر دارند

۱. قسم دروغ

۲. سلطه‌گری

۳. متعهد نشدن

۴. رمانتیک نبودن

۵. نرسیدن به خود

۶. قابل پیش‌بینی بودن

۷. اولویت دادن به دوستانشان

۸. مدام بحث کردن

۹. دید زدن خانم‌های دیگر جلو چشم آنها

۱۰. وابستگی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.