سه شنبه، ۰۳ تیر ۹۳ - ۰۷:۱۴

ˈعلی نصیبیˈ روز سه شنبه در نشست با جمعی از جوانان فعال شهرستان های مختلف استان اظهار کرد: شفافیت در فعالیت ها و…

ˈعلی نصیبیˈ روز سه شنبه در نشست با جمعی از جوانان فعال شهرستان های مختلف استان اظهار کرد: شفافیت در فعالیت ها و ایجاد زمینه برای حضور جوانان در تصمیم گیری ها، شاید زمینه ساز بروز نقدها و انتقادها از سوی جوانان شود لیکن نقدهای منصفانه نعمتی است که سبب ساز بهبود مدیریت ها و اتخاذ تصمیم های منطقی خواهد شد.

وی افزود: وقتی می گوییم جوان، تنها نباید یک قشر از جوانان با یک سلیقه را مد نظر داشته باشیم بلکه باید گستره نگاه ما همه جوانان با همه سلیقه ها و رویکردهای قانونی را در برگیرد.

وی با بیان این که دوران مدیریت سنتی و از بالا به پایین به سر رسیده است، خاطرنشان کرد: از سوی دیگر مطالبات جوانان ما از دولتی که تازه یک سال است بر سر کار آمده و با مشکلات گوناگونی در زمینه های بین المللی و داخلی مواجه است می بایست منطقی باشد.

وی ادامه داد: اگر جوانان ما خواهان تغییر، تحول و بهبود شاخص ها هستند خود باید به میدان آمده و در اجرای برنامه ها مشارکت داشته باشند.

وی گفت: این که بیرون نشسته و تنها به بیان مطالبه ها بپردازیم و انتظار داشته باشیم مسئولان همه مشکلات را حل کنند چندان منطقی نمی نماید.

مشاور استاندار گلستان افزود: مطالبات و خواسته ها می بایست متناسب با اختیارات ما بوده و برای انجام آن نیز باید زمان کافی را در اختیار داشته باشیم.

نصیبی اضافه کرد: خوشبختانه در رأس هرم مدیریتی استان، استاندار نگاه ویژه ای به موضوعات مرتبط با جوانان داشته و با وجود مشغله های کاری تأکید بسیاری بر بهبود شاخص های مرتبط با جوانان دارد که امیدواریم این نگاه به تمام سطوح مدیریتی استان و شهرستان های مختلف تسری یابد.

مشاور استاندار گلستان در امور جوانان خاطرنشان کرد: آن چه که در وظایف قانونی برای ما تعریف شده بخشی روح اداری داشته و بخشی نیز در تعامل با فعالان غیردولتی حاصل می شود در این بین روح اداری وظایف بسیار پررنگ تر است لیکن سعی داریم در عین توجه به نهادهای دولتی، زمینه حضور در صحنه و مشارکت بیش از پیش فعالان غیردولتی را نیز فراهم کنیم.

نصیبی هم چنین گفت: گزینه های تصدی مسئولیت مشاور جوان فرمانداری ها، از سوی فرمانداران به این حوزه معرفی و در صورت تائید آنان توسط این حوزه پس از مصاحبه تخصصی، از سوی فرماندار برای آنان حکم صادر خواهد شد.

وی با تصریح این که انتخاب افراد با فرمانداری و تائید یا عدم تائید با این حوزه خواهد بود، یادآور شد: فعالیت مشاوران جوان به صورت داوطلبانه و محل استقرار آن ها در فرمانداری هاست.

وی در ادامه به بیان انتظارات از مشاوران جوان فرمانداری ها پرداخت و گفت: نمی خواهیم مشاور جوان تنها به یک عنوان شغلی و صرفا سابقه ای در کارنامه افراد محدود شود بلکه از مشاوران جوان بر اساس شرح وظیفه تعیین شده و نیازهای شهرستان، کار می خواهیم.

وی افزود: برای نظارت بهینه بر فعالیت این عزیزان، از بین جوانان ارزیاب هایی تعیین کرده که بر اساس آیتم های مشخص شده، شیوه فعالیت و مستندات مشاوران جوان فرمانداری ها را در دوره های زمانی بررسی خواهند کرد.

مشاور استاندار گلستان در امور جوانان خاطرنشان کرد: ایجاد زمینه برای مشارکت بیش از پیش جوانان در روند توسعه شهرستان، تلاش در جهت ترویج نشاط اجتماعی و همگرایی بین جوانان شهرستان و … بخشی از خواسته های ما از مشاوران جوان فرمانداری هاست.

602

انتهای پیام /*

: ارتباط با سردبير
newsroom@irna.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.