سه شنبه، ۱۳ خرداد ۹۳ - ۱۱:۱۷

به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور در اردیبهشت ماه سال 1393…

به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور در اردیبهشت ماه سال 1393 حاکی از آن است که شاخص کل (بر مبنای 100=1390) در اردیبهشت ماه سال 1393 عدد 194.7 را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل 0.8 درصد افزایش داشته است.

افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 16.3 درصد می باشد که نسبت به همین مدت در ماه قبل ( 17.1 درصد) کاهش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم روستایی) در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال 93 نسبت به دوره مشابه سال قبل 31.1 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به فرودین ماه 1393 (33.5 درصد) کاهش یافته است.

شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات در این ماه به رقم 213.7 رسید که نسبت به ماه قبل 3.2 درصد افزایش نشان می دهد. شاخص گروه اصلی خوراکی ها در ماه مورد بررسی به عدد 209.9 رسید که نسبت به ماه قبل 3.5 درصد کاهش نشان می دهد.

شاخص گروه اصلی خوراکی ها نسبت به ماه مشابه سال قبل 11.2 درصد افزایش نشان می دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه 34.8 درصد است. شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات نسبت به ماه مشابه سال قبل 11.2 درصد افزایش نشان می دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه 93 نسبت به دوره مشابه سال قبل 35.4 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه 1393 (39.3 درصد) کاهش یافته است.

شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات در اردیبهشت ماه 93 به رقم 182 رسید که 4.2 درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می دهد. میزان افزایش شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل 20.7 درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال 1393 نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه 27.6 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه 1393 (29 درصد) کاهش یافته است.

جدول 26 ماهه تورم نقطه به نقطه و میانگین در روستاها

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.